Etiket Arşivi

8. Sınıf İnkılâp Tarihi 1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Sözlüğü

Sınıf İnkılâp Tarihi 1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Sözlüğü Alay: Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. Ataşe:  Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı. Ataşemiliter: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. Ambargo: Askerî, siyasi ve ekonomik nedenlerle belirli malların iç veya dış ticarette serbestçe alım, satım …

Devamını oku

V-Y Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

V-Y Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri Veliaht: Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse. Yargı: Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar. Yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar …

Devamını oku

T Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

T Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri Tanzimat: Sultan Abdülmecit zamanında, 1839’da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem. Tarikat: Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı görüş veya birbirinden ayrılan, Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her birine …

Devamını oku

S Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

S Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri Saltanat: Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması. Sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri. Sarraf: Mesleği, değerli kâğıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek, tahvil alışverişi yapmak olan kimse. Sermaye: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için …

Devamını oku

O-Ö Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

O-Ö Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri Oba: Bir yerde konaklayan göçebe halk veya aile. Oligarşi: Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi. Ortodoks: Hristiyanlık’ın kollarından biri.Patrik denen dini liderin etrafında birleşen mezhep. Otağ: Kağan veya padişahın çadırına denir. Otorite: Yaptırım gücü, siyasi irade, siyasi …

Devamını oku

L-M Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

L-M Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri Lonca: Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek. Merkezi Otorite: Devletin merkez kuvvetindeki hangi kişi veya kurumsa bu kişi veya kurumun siyasi yaptırım gücü. Meşrulaştırmak: Yasal duruma getirmek. Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan …

Devamını oku