L-M Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

L-M Harfleri ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Lonca: Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek.

Merkezi Otorite: Devletin merkez kuvvetindeki hangi kişi veya kurumsa bu kişi veya kurumun siyasi yaptırım gücü.

Meşrulaştırmak: Yasal duruma getirmek.

Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.

Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Miri Arazi: Mülkiyeti devlete ait arazilere denir.

Monarşi: Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir