Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ATATÜRK ORTAOKULU 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞI

  Toplantı Tarihi    : 15/06/2022
Toplantı No          : 3
Toplantı Saati      : 15.00
Toplantı Yeri       :  Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar   : Serdar VURUŞKAN (Müdür/Sosyal Bilgiler),
Ahmet TEKTAŞ, Süleyman TURUN (Sosyal Bilgiler Öğretmenleri)
GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
  2.2021-2022 eğitim öğretim yılının I.ve II. Dönem zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların değerlendirilmesi.
  3. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ve II. dönemin genel değerlendirilmesi.
  4. Yılsonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.
 2. 5. DYK Kurslarının ve LGS Sınavlarının değerlendirilmesi
 3. Bursluluk Sınavlarına hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi
 4. Derslerde müfredatın bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi.
  8.Ders programlarının, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durumun değerlendirilmesi.
 5. Dilek temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


 1. Sene sonu Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenleri Toplantısı, Okul Müdürü ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serdar VURUŞKAN başkanlığında, ders öğretmenleri Ahmet TEKTAŞ ve Süleyman TURUN’un katılımıyla Öğretmenler Odası’nda yapıldı.
 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığını ve uygulamada herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti.
 2. Okul Müdürü ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serdar VURUŞKAN, bu yıl yoğun bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini, hem pandemi nedeniyle yaşanan eksikliklerin telafi edildiğini, hem akademik çalışmalar hem de yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin okula yeniden uyum sağlamalarına yardımcı olduklarını söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, yazılı sınavlar, proje ödevleri, yetiştirme kursları ve derslerin işlenişi konusunda zümre olarak ortak hareket edildiğini ifade ederek herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. 

 1. Süleyman TURUN, 8. A Sınıfının T.C. İnkılap Tarihi ve Seçmeli Düşünme Eğitimi derslerine girdiğini, öğrencilerin derslere büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. Başarı oranının % 100 olduğunu belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, 8. B sınıfında T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Seçmeli Düşünme Eğitimi derslerine girdiğini,  derslerinde genel başarı oranının % 95’in üzerinde olduğunu, 5. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ise başarı oranının % 100 olduğunu söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süleyman TURUN, 6.sınıf Sosyal Bilgiler derslerinde başarı oranının % 100 olduğunu ve öğrencilerin dersi çok sevdiğini söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, başarısız görünen öğrencilerin de genellikle derse ilgisiz ve çalışmayan, sınava girmeyen öğrenciler olduğunu söyledi. Ayrıca bu öğrencilerin Şube Öğretmenler Kurulu Kararı ile bir üst sınıfa geçirildiklerini ya da mezun olmalarına karar verildiğini belirtti.

 1. DYK Kursları ve LGS Sınavları hakkında bilgi veren Serdar VURUŞKAN, 6.7. ve 8. Sınıflarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının son derece faydalı olduğunu, DYK Kurslarının hem geçen yılın telafi edilmesine katkıda bulunduğunu, hem derslere yardımcı olduğunu, hem de sınavlara hazırlık için öğrencilere büyük kolaylık sağladığını söyledi.

2022 LGS sınavının güzel geçtiğini, LGS sonuçlarının henüz açıklanmadığını ancak öğrencilerden gelen dönütler ve sınav kitapçıklarına bakıldığında T.C. İnkılap Tarihi dersinde ilçemizde, ilimizde ve Türkiye’de ortalamanın üzerinde bir sonuç beklediklerini söyledi.

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, Bursluluk Sınavlarının iki yıldır pandemi nedeniyle Eylül ayında yapıldığını, bu yıl da 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacağını söyledi. Araya yaz tatilinin girmesinin öğrenciler için olumsuz bir sonuç doğurduğunu çünkü yıl içinde öğrenilen bilgilerin önemli bir kısmının yaz tatilinde unutulduğunu ifade etti.

Bursluluk Sınavlarının yeniden Mayıs ayının sonuna ya da Haziran ayı başlarına alınmasının çok yerinde ve faydalı olacağını söyledi.

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süleyman TURUN, derslerde tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde ve planlanan sürelerde bitirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığını söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet TEKTAŞ, T.C. İnkılap Tarihi ders saati süresinin 2 saat olması nedeniyle konuları yetiştirmekte zorlandıklarını, konuları yetiştirmek için DYK kurslarını değerlendirdiklerini ancak bu kez de yeterli soru çözemediklerini ifade etti.

Okul Müdürü Serdar VURUŞKAN, ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta (13 – 17 Haziran) içerisinde idareye teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süleyman TURUN, derslerde Akıllı Tahta ve EBA’nın kullanılması ile kazanım testlerinin uygulanmasının çok yararlı olduğunu söyledi. 
 1. Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi. 

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR 

 1. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında sınavlara ve derslere çalışma konusunda öğrencilere motivasyon sağlayan etkinlik ve çalışmaların devam ettirilmesine,
 2. Yetiştirme ve Destekleme Kurslarının çok faydalı olduğu, bu nedenle gelecek eğitim öğretim yılında da tüm sınıflar düzeyinde devam ettirilmesine,
 3. Gerekli katılım ve öğretmen başvuruları olursa Yaz DYK’larının açılmasına,
 4. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bir hafta içerisinde idareye teslim edilmesine,
  5. Derslerde Akıllı Tahta ve EBA’nın kullanılmasına, özellikle video, animasyon, harita ve görseller konusunda Genel Ağdan faydalanılmasına,

Karar verilmiştir.

Ahmet TEKTAŞ                                                                      Süleyman TURUN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni                                                    Sosyal Bilgiler Öğretmeni

( Müdür Yardımcısı)

 

…../06/2022

Uygundur

Serdar VURUŞKAN
Okul Müdürü

 

Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını word belgesi olarak indirmek için aşağıya tıklayınız TIKLA İNDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir