Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Menemen Olayı Nedir

Menemen Olayı Nedir: Nakşibendi tarikatına bağlı Derviş Mehmet ve kendisine katılan yandaşlarıyla, Menemen’de gösteri yapmak istediler. Menemen’de Yedek Subaylık yapan İlkokul öğretmeni Mustafa Fehmi Kubilay (doğumu:1906) bir manga askerle gericilerin üzerine yürümek ve onları durdurmak istedi. Derviş Mehmet, Kubilay’ı şehit ettikten sonra, başını kesip bir mızrağa takarak kentin sokaklarında dolaştırdı. …

Devamını oku

Kültürümüzde Olmayan Unsurlar Nelerdir?

Kültürümüzde Olmayan Unsurlar Nelerdir? 1-) Noel: Türk kültür ve geleneğinde Noel, Noel kutlamaları, Noel Bayramı ve Noel Baba gibi kavram ve unsurlar yoktur. 2-) Tik Tok Akımları: Millik kültürel unlarımız arasında tik tok akımlarının birçoğu yer almaz. Tik Tok zaten tamamen saçmalama üzerine kurulmuş bir oluşum olduğu için bizim kültürümüzde …

Devamını oku

Cumhuriyet Nedir? (Tanımı)

Cumhuriyet Nedir? (Tanımı): Cumhuriyet yönetim şeklinde egemenlik millete aittir. Halk ülkeyi yönetecek temsilcileri belli bir süre için seçer. İnsanlar, seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılabilirler. Ülkeyi yöneten kişiler halka karşı sorumludurlar. Halk, yöneticileri seçim yoluyla değiştirme hakkına sahiptir. Bu yönetim şeklinde insanların hakları anayasa ile korunur. Herkes hukuk …

Devamını oku

Teokrasi Nedir? (Kısaca Tanımı)

Teokrasi Nedir? (Tanımı) Teokrasi yönetim şekline göre ülke dinî kurallara göre idare edilir. Teokrasinin uygulandığı devletlerde yönetim, tanrı adına dinî kuralları uygulayan hükümdarın elindedir. Hükümdar yalnızca tanrıya karşı sorumludur. Monarşi ve oligarşi yönetim biçimlerinde olduğu gibi teokraside de halkın yönetimde söz hakkı yoktur.

Devamını oku

Oligarşi Nedir? (Tanımı)

Oligarşi Nedir? (Tanımı): Oligarşi yönetim şekline göre egemenlik yetkisi belli bir zümre, sınıf veya grubun elindedir. Bunlar zenginler, soylular veya aristokratlar olarak adlandırılır. Bu yönetim şeklinde yöneticiler ait oldukları zümre, sınıf veya grup içinden seçilir. Oligarşi yönetimlerinin olduğu yerlerde sadece belli bir azınlığın hakları gözetilir. Halkın yönetimde söz hakkı yoktur.

Devamını oku

Monarşi Nedir? (Tanımı)

Monarşi Nedir? (Tanımı): Monarşi yönetim  şekline göre egemenlik tek bir kişinin elindedir. Ülkeyi yönetme yetkisine sahip olan kişiye kral, kağan, han, imparator ve padişah gibi unvanlar verilir. Yönetici yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek başına kullanır. Yöneticinin verdiği kararlara herkes uymak zorundadır. Yönetici, verdiği kararlar sebebiyle suçlanıp yargılanamaz. Ülkeyi yöneten …

Devamını oku

Dünyanın Ekseninin 23 Derece 27 Dakika Eğik Olmasının Sonuçları

DÜNYANIN (YER) EKSENİNİN 23 27 DAKİKA EĞİK OLMASININ SONUÇLARI:  1) Güneş ışınlarının yeryüzündeki herhangi bir noktaya düşme açısı sürekli değişir. 2) Gece gündüz sürelerinde değişim olur.(Kutup dairelerinden sonra gece gündüz süreleri 24 saatten fazla olmaya başlar. Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz olur.) 3) Aynı anda kuzey ve güney yarım kürelerde farklı …

Devamını oku

Monarşi, Oligarşi, gibi Yönetimleri Cumhuriyet Yönetiminden Ayıran Özellikler Nelerdir

Monarşi, Oligarşi, gibi Yönetimleri Cumhuriyet Yönetiminden Ayıran Özellikler Nelerdir Soru) Monarşi, oligarşi, teokrasi gibi yönetim biçimleri ile ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak cumhuriyet yönetimini, bu yönetim biçimlerinden ayıran özelliklerin neler olduğunu söyleyiniz. Cevap:  Monarşi tek kişinin yönetimi, oligarşi zümrenin yönetimi, teokrasi dine dayalı bir yönetimdir. Cumhuriyet ise halkın kendi kendini yönettiği …

Devamını oku