Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Yaşamımızda Bilim Teknoloji Ünitesi Kavramları

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİTE KAVRAMLARI GENEL AĞ: Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı, internet MEDYA: Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ (internet) gibi iletişim ve kitle iletişim araçlarının tümüdür. SOSYAL MEDYA: Kişilerin …

Devamını oku

Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Sözlüğü

Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Sözlüğü A adalet: Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, hakkı gözetme. ağyar: Başkaları, yabancılar, eller. ahilik: Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak. akademik dürüstlük: Bilimsel niteliği olan çalışmalarda yararlanılan …

Devamını oku

Menemen Olayı Nedir

Menemen Olayı Nedir: Nakşibendi tarikatına bağlı Derviş Mehmet ve kendisine katılan yandaşlarıyla, Menemen’de gösteri yapmak istediler. Menemen’de Yedek Subaylık yapan İlkokul öğretmeni Mustafa Fehmi Kubilay (doğumu:1906) bir manga askerle gericilerin üzerine yürümek ve onları durdurmak istedi. Derviş Mehmet, Kubilay’ı şehit ettikten sonra, başını kesip bir mızrağa takarak kentin sokaklarında dolaştırdı. …

Devamını oku

Kültürümüzde Olmayan Unsurlar Nelerdir?

Kültürümüzde Olmayan Unsurlar Nelerdir? 1-) Noel: Türk kültür ve geleneğinde Noel, Noel kutlamaları, Noel Bayramı ve Noel Baba gibi kavram ve unsurlar yoktur. 2-) Tik Tok Akımları: Millik kültürel unlarımız arasında tik tok akımlarının birçoğu yer almaz. Tik Tok zaten tamamen saçmalama üzerine kurulmuş bir oluşum olduğu için bizim kültürümüzde …

Devamını oku

Cumhuriyet Nedir? (Tanımı)

Cumhuriyet Nedir? (Tanımı): Cumhuriyet yönetim şeklinde egemenlik millete aittir. Halk ülkeyi yönetecek temsilcileri belli bir süre için seçer. İnsanlar, seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılabilirler. Ülkeyi yöneten kişiler halka karşı sorumludurlar. Halk, yöneticileri seçim yoluyla değiştirme hakkına sahiptir. Bu yönetim şeklinde insanların hakları anayasa ile korunur. Herkes hukuk …

Devamını oku

Teokrasi Nedir? (Kısaca Tanımı)

Teokrasi Nedir? (Tanımı) Teokrasi yönetim şekline göre ülke dinî kurallara göre idare edilir. Teokrasinin uygulandığı devletlerde yönetim, tanrı adına dinî kuralları uygulayan hükümdarın elindedir. Hükümdar yalnızca tanrıya karşı sorumludur. Monarşi ve oligarşi yönetim biçimlerinde olduğu gibi teokraside de halkın yönetimde söz hakkı yoktur.

Devamını oku

Oligarşi Nedir? (Tanımı)

Oligarşi Nedir? (Tanımı): Oligarşi yönetim şekline göre egemenlik yetkisi belli bir zümre, sınıf veya grubun elindedir. Bunlar zenginler, soylular veya aristokratlar olarak adlandırılır. Bu yönetim şeklinde yöneticiler ait oldukları zümre, sınıf veya grup içinden seçilir. Oligarşi yönetimlerinin olduğu yerlerde sadece belli bir azınlığın hakları gözetilir. Halkın yönetimde söz hakkı yoktur.

Devamını oku

Monarşi Nedir? (Tanımı)

Monarşi Nedir? (Tanımı): Monarşi yönetim  şekline göre egemenlik tek bir kişinin elindedir. Ülkeyi yönetme yetkisine sahip olan kişiye kral, kağan, han, imparator ve padişah gibi unvanlar verilir. Yönetici yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek başına kullanır. Yöneticinin verdiği kararlara herkes uymak zorundadır. Yönetici, verdiği kararlar sebebiyle suçlanıp yargılanamaz. Ülkeyi yöneten …

Devamını oku