Yaşamımızda Bilim Teknoloji Ünitesi Kavramları

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİTE KAVRAMLARI

GENEL AĞ: Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı, internet
MEDYA: Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ (internet) gibi iletişim ve kitle iletişim araçlarının tümüdür.
SOSYAL MEDYA: Kişilerin internet üzerinden birbirleriyle yaptığı diyaloglar (karşılıklı konuşma) ve paylaşımların bütünüdür.
MEDYA OKURYAZARLIĞI: Kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları alma, çözümleme, bu mesajları değerlendirme ve iletme becerisidir.
KİMLİK HIRSIZLIĞI: Ağlar üzerinde arkadaş gibi görünen kötü niyetli insanların bize ait adres, telefon, şifre gibi kişisel bilgilerimizi isteyerek daha sonra bize ait bu bilgilerle sosyal medya ve genel ağ ortamında bizim kimliğimizle hareket etmesidir.
MESAFELİ ALIŞVERİŞ: Kredi kartı ve havale gibi ödeme yöntemleriyle genel ağ üzerinden yapılan alışverişlerdir.
BİLİM: Evrene ya da yaşama ait olayların belirli bir bölümünü konu olarak seçen deneye ve gözleme dayanan yöntemlerle sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütünüdür.
BİLİM İNSANI: Bilimsel bilgiye ulaşmak için belirli bir düzen içerisinde çalışan kişilerdir.
Bilim İnsanlarının Özellikleri:
İyi bir gözlemcidir.
Şüphecidir, her şeyi olduğu gibi kabul etmez.
Eleştiricidir, eleştiriye açıktır.
Meraklı, sorgulayıcı, araştırıcıdır.
Sabırlı ve kararlıdır.
Planlıdır, zamanı iyi kullanır.
Tarafsız ve önyargısızdır.
TEKNOLOJİ: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimidir.
BULUŞ (İCAT): Bir şeyi ilk kez ortaya koyma veya icat etmedir.
Örnek: Telefonun bulunması gibi
MUCİT: Buluş (icat) yapan kimseye denir.
Örnek: Alexander Graham Bell (telefon)
VARSAYIM (HİPOTEZ): Üzerinde henüz bilimsel çalışmalar yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelerdir.
ARAŞTIRMA VE KAYNAK KULLANMA YÖNTEMİ:
1. Araştırma konusunu seçmek
2. Konuyla ilgili varsayım (hipotez) geliştirmek
3. Araştırma konusu hakkında bilgi edinebileceğimiz kaynakları temin etmek bilgi kaynaklarından araştırma konusuna uygun bilgileri toplamak
4. Toplanan bilgilerin sınıflandırmak ve hipotezleri test etmek
5. Sonuçlarıyla ilgili rapor yazmak ve kaynakça hazırlamak
SÜRELİ YAYIN: Düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilere süreli yayın adı verilir. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak yayımlanabilir.
ANSİKLOPEDİ: Belli bir yönteme göre düzenlenen; herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bilgi içeren, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplara ansiklopedi adı verilir.
KAYNAKÇA: Yararlanılan kaynakların araştırma sonunda belirtildiği bölüme denir.
Kaynakça bölümünde;
1- Yazarın adı soyadı
2- Kitabın adı
3- Kitabın yayınevi
4- Basıldığı yer ve tarih bulunur.
KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ:
Kitap Örneği: KARABIYIK, Erol, Deyimler Sözlüğü, Üner Yayıncılık, Ankara, 1993
Dergi Örneği: Bilim Çocuk Dergisi, Sayı 108, 2007
Ansiklopedi Örneği: Gençler İçin A’dan Z’ye Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 2003.
İnternet Sitesi Örneği: https://www.tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/buyuk-harflerin-kullanildigi-yerler

Bu çalışma Sosyal Hocası Mustafa’ya aittir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir