8. Sınıf Ders Notları

Şehit Şerife Bacı Kimdir

Şehit Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı’nda eli silah tutanların cephede olduğu sıralarda İnebolu’ya çıkarılan silah ve cephanelerin Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaştırılmasında yaşlı erkeklerle kadınların da insanüstü çalışmaları olmuş, tarihe geçmişlerdir. Bu tarihe geçen kadınlarımızdan biri de Seydilerli Şehit Şerife Bacı’dır. Şerife Bacı 1921 yılının çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk aylarında …

Devamını oku

Sakarya Zaferi’nin Sonuçları

Sakarya Zaferi’nin Sonuçları: 1683 II. Viyana Kuşatması’ndan beri Avrupalılar karşısındaki geri çekiliş süreci sona erdi. Yunan ordusu ağır kayıplar vererek taarruz gücünü kaybetti. Halkın orduya güveni ve savaşın kazanılacağına olan inancı arttı. Kütahya-Eskişehir Savaşlarının olumsuz etkileri ortadan kalktı. Mustafa Kemal Paşa’ya gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. TBMM’nin uluslararası alanda …

Devamını oku

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) Büyük Millet Meclisinin açılması ve yeni Türk Devleti’nin temellerinin atılmasından sonra ihtiyaç duyulmasına rağmen henüz bir anayasa hazırlanamamıştı. Millî Mücadele Dönemi’nde cephelerde düşmanla mücadele devam ederken Meclis, anayasa çalışmalarını da yürütmekteydi. I. İnönü Zaferi’nin kazanılmasından sonra 20 Ocak 1921 …

Devamını oku

Türkler Tarafından Kurulan Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

Türkler Tarafından Kurulan Millî Varlığa Düşman Cemiyetler CEMİYETİN ADI KURULUŞ TARİHİ KURULUŞ AMACI VE FAALİYETLERİ Hürriyet ve İtilaf Fırkası Kasım 1911 İttihat ve Terakki Fırkası’na karşı kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sonrası iktidara gelmiştir. İttihatçı bir hareket olarak gördükleri Millî Mücadele’nin karşısında yer almışlardır. Wilson Prensipleri Cemiyeti Aralık 1918 Halide Edip, …

Devamını oku

Millî (Yararlı) Cemiyetler Amaçları ve Faaliyetleri Özet

Millî (Yararlı) Cemiyetler Amaçları ve Faaliyetleri Özet CEMİYETİN ADI KURULUŞ TARİHİ KURULUŞ AMACI VE FAALİYETLERİ Millî Kongre Cemiyeti 29 Kasım 1918 Millî Mücadele’nin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan cemiyet, silahlı direnişi yöntem olarak benimsememiştir. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 1 Aralık 1918 İzmir’in işgalini önlemek, İzmir ve Batı Anadolu’nun …

Devamını oku

Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

Millî Varlığa Düşman Cemiyetler RUMLAR: Etniki Eterya 1814 Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak Pontus Rum 1904 Karadeniz Bölgesi’nde bir Rum Devleti kurmak Mavri Mira 1918 Bizans İmparatorluğu’nu canlandırıp Büyük Yunanistan’ı kurmak ERMENİLER Hınçak 1887 Doğu Anadolu ve Çukurova’da bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak Taşnak 1890 Doğu Anadolu ve Çukurova’da bağımsız bir …

Devamını oku

Millî Varlığa Düşman Cemiyetlerin Başlıca Özellikleri

Millî Varlığa Düşman Cemiyetlerin Başlıca Özellikleri Azınlıklar tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyetlerin başlıca özellikleri şunlardır: • Millî Mücadele hareketine karşı düşmanca tutum sergilemişlerdir. • Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır. • Faaliyette bulundukları bölgelerde yaşayan Türk halkının can ve mal güvenliğine zarar vermek suretiyle onları göçe zorlamışlardır. Böylece nüfus üstünlüğünü sağlamaya …

Devamını oku

1. Dünya Savaşı Sonunda İtilaf ve İttifak Devletleri Arasında İmzalanan Antlaşmalar

1. Dünya Savaşı Sonunda İtilaf ve İttifak Devletleri Arasında İmzalanan Antlaşmalar I. Dünya Savaşı sonunda İttifak Devletleri’yle İtilaf Devletleri arasında yapılan barış antlaşmaları şunlardır: Almanya: Versay Antlaşması => 28 Haziran 1919 Avusturya: Sen Jermen Antlaşması => 10 Eylül 1919 Bulgaristan: Nöyyi Antlaşması => 27 Kasım 1919 Macaristan Triyanon Antlaşması => …

Devamını oku