8. Sınıf Ders Notları

Osmanlı Devletini Dağılmaktan Kurtarma Akımları

Osmanlı Devletini Dağılmaktan Kurtarma Akımları 1. Osmanlıcılık: Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesi bir Osmanlı kimliği altında birleştirmek amaçlanmıştır. Herkes eşit haklara sahip olacaktı. Din, dil, ırk ayrımı yapılmayacaktı. Osmanlıcılık fikrinin etkisi ile Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Kanun-i Esasi kabul edilerek Meşrutiyet yönetimine geçildi. II. Mahmud’un 1826’da ifade ettiği, “Ben …

Devamını oku

İnkılap Tarihi (Ders Notu) Özeti

İnkılap Tarihi (Ders Notu) Özeti I.MEŞRUTİYET’İN İLANI (23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II. Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 ‘da Kanuni Esasi hazırlanarak I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi …

Devamını oku

Laiklikle İlgili İnkılaplar Nelerdir

Laiklikle İlgili İnkılaplar Nelerdir Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1928 yılında “Devletin dini İslam’dır.” ilkesinin anayasadan çıkarılması 1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi Medreselerin kapatılması Tekke ve zaviyelerin kaldırılması Kılık kıyafet İnkılabı Türk Medeni Kanunu

Devamını oku

Nutuk Hakkında Kısa Özet Bilgi

Nutuk Hakkında Kısa Özet Bilgi • Atatürk, hayatı boyunca birçok eser yazmıştır. • Bu eserlerin en kapsamlı olanı Nutuk’tur. • Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden 1927 yılına kadar gerçekleşen olayları anlatan çok değerli ve kapsamlı bir kaynaktır. • Nutuk, Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkasının 1927 yılındaki II. Kurultayı’nda, 36 …

Devamını oku

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Ders Notları

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Ders Notları KUVAYI MİLLİYE HAREKETİ – İŞGALLER KARŞISINDA TUTUM Kuvayı Milliye: İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesine dayanarak Anadolu’da başlattıkları işgallere karşı, vatansever Türk halkının vatanı korumak amacıyla kurduğu silahlı direniş örgütlerine Kuvayı Milliye denir. Kuvayı Milliye’nin Kurulma Nedenleri 1.Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan …

Devamını oku

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Ünitesi Özeti

5. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK BÜTÜN KONU ÖZETİ ​ A)TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI M.Kemal in bazı toplum ve devlet yönetimindeki düşüncelerinin oluşmasında gençlik yıllarında Osmanlı devletinde ve dünyada yaşanan olaylar etkili olmuştur.M Kemal in bu birikimleri tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmasında etkili olmuştur. M.Kemal in toplumsal , ekonomik , kültürel …

Devamını oku

8. Sınıf İnkılâp Tarihi 1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Sözlüğü

Sınıf İnkılâp Tarihi 1. Ünite Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Sözlüğü Alay: Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. Ataşe:  Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı. Ataşemiliter: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. Ambargo: Askerî, siyasi ve ekonomik nedenlerle belirli malların iç veya dış ticarette serbestçe alım, satım …

Devamını oku

Ekonomi Alanındaki İnkılaplar (Yenilikler)

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (17 ŞUBAT 1923) Osmanlı Dönemi’nde; Kapitülasyonlar Sanayi İnkılâbı’nın gerçekleştirilememesi Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yabancıların eline geçmesi Bankacılık, ticaret, ulaşım sektörlerinin yabancıların elinde olması gibi nedenlerle milli bir ekonomi kurulamamıştı. Lozan Barış Antlaşması’yla kapitülasyonların kaldırılması, bağımsız ve milli bir …

Devamını oku