İnkılap Tarihi Anahtar Kelimeler

İnkılap Tarihi Anahtar Kelimeler

Kozmopolit: Birçok ırktan, dinden insanı içinde barındıran anlamındaki kelimedir. İstanbul, Selanik vs kozmopolit yapıya en iyi örneklerdir.

MilliyetçilikUlusalcılık-Ulusçuluk aynı anlama gelmektedir.

TürkçülükTurancılık-Pantürkizm aynı anlama gelmektedir.

BatıcılıkGarpçılık aynı anlama gelmektedir.

İslamcılıkÜmmetçilik-Panislamizm aynı anlama gelmektedir

Rüştiye: Ortaokul demektir.

İdadi: Lise demektir

Rejim: Devlet yönetim biçimleri anlamındadır. (Cumhuriyet-Oligarşi gibi)

Taarruz: Hücum etmek, saldırmak anlamındadır (Büyük Taarruz)

Müdafaa: Savunma anlamında (1.İnönü-2.İnönü-Eskişehir Kütahya-Sakarya)

Milli İrade: Halkın İradesi demektir. (Cumhuriyet)

Manda Himaye: Mevcut sistem ile kendini idare edemeyen toplumların başka bir devlet tarafından idare edilmesidir. Bu sistem bağımsızlığa aykırıdır.ilk kez Erzurum’da Kesin olarak Sivas’ta reddedildi.

Milli Bilinç (Ulusal Bilinç): Havza Genelgesi

Yasama: TBMM de Yürütme: Hükümette Yargı: Bağımsız Mahkemelerdedir.

Yasama Yürütme ve Yargı Kurtuluş Savaşında Kararların hızlı alınması için Mustafa Kemal’e verilmişti (önce 3 aylığına sonra sınırsız)

Azınlık: Azınlık, bir ülkenin içinde, baskın halka mensup(üye) olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, bütünlüğü olan topluluklardır (Türkiye’de Ermeniler, Rumlar gibi)

Tehcir: Zorunlu Göç demektir. (Ermeniler)

Mübadele: Nüfus değiş tokuşu demektir (Türkiye-Yunanistan arasında olmuştur)

İktisat:“Ekonomi”, üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm

Liberalizm: Serbest ekonomik

Feshetmek: İptal etmek, tek taraflı olarak geçersiz hale getirmek

Ziraat: Tarım

Emperyalist: Sömürgeci

Statüko: Süregelen durumun devamı demektir.

Dogmatik: Doğma, her türlü inceleme ve eleştirmenin üstünde tutulan, doğruluğu denemesiz ve tartışmasız kabul edilen ve değişmez sayılan düşüncedir. (DİN KURALLARI)

Atatürk İlkelerinin Anahtar Kelimeleri

Cumhuriyetçilik:

Anahtar kelimeleri: Ulusal Egemenlik, Milli Egemenlik, Seçim, Ulusal İrade, Çok Partili Rejim, Seçme ve Seçilme Hakkı.

Milliyetçilik:

Anahtar Kelimeleri: Ortak vatan, dil ve kader birliği olmalı, din ve ırk birliği şart değildir.

Halkçılık:

Anahtar Kelimeleri: Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, Dayanışma, Sosyal devlet.

Laiklik:

Anahtar Kelimeleri: Din ve Devlet işlerinin ayrılması, Akılcılık ve Bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma.

Devletçilik:

Anahtar Kelimeleri: Ekonomi, yatırım, kamulaştırma, bütün yatırımların devlet eli ile yapılması, özel sektör ve müteşebbisin(kişi) olmaması.

Devrimcilik (İnkılapçılık):

Anahtar Kelimeleri: Devrim, İnkılap, Muasırlaşma (Çağdaşlaşma), Değişim, yenileşme, gelişim. SÜREKLİDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir