7. Sınıf Ders Notları

Osmanlı Beyliği’nin Kısa Sürede Güçlenmesinin Sebepleri

Osmanlı Beyliği’nin Kısa Sürede Güçlenmesinin Sebepleri: Coğrafi konumun genişlemeye uygun olması • Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsenmesi • Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde olması • Yetenekli padişahların iş başına gelmesi • Adaletli bir yönetimin uygulanması • Batı yönündeki ilerleme politikası • Gaza anlayışı ile hareket edilerek diğer beyliklerin aralarındaki mücadeleye katılmayıp …

Devamını oku

II. Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler

II. Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler Sultan II. Mahmut (1808-1839) döneminde, 1824 tarihinde bir fermanla, ilköğrenim zorunlu hale getirilmiş ve çeşitli okullar açılmıştır. Bu okullardan birini teşkil eden ve 1834 tarihinde açılan Mektebi-i Fünun-u Harbiye, iki kısımdan oluşmuştu. 8 yıl süren I. Kısım öğrencilerinden başarılı olanlar, II. Kısıma alınmıştır. Bu okulun …

Devamını oku

2. Mahmut Döneminde Yapılan Islahatlar (Yenilikler)

2. Mahmut Döneminde Yapılan ıslahatlar (Yenilikler) 2. Mahmut Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletleri’nin gerisinde kalmasın diye bazı yenilikler yapmıştır. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. İlköğretim zorunlu hale getirildi. İlk defa rüştiyeler (ortaokullar) açıldı. Devlet dairelerine II. Mahmut kendi portresini astırdı. Divan teşkilatı kaldırıldı yerine bakanlıklar kuruldu. Asker sayımı amaçlı ilk defa nüfus sayımı …

Devamını oku

Kültürümüzde Olmayan Unsurlar Nelerdir?

Kültürümüzde Olmayan Unsurlar Nelerdir? 1-) Noel: Türk kültür ve geleneğinde Noel, Noel kutlamaları, Noel Bayramı ve Noel Baba gibi kavram ve unsurlar yoktur. 2-) Tik Tok Akımları: Millik kültürel unlarımız arasında tik tok akımlarının birçoğu yer almaz. Tik Tok zaten tamamen saçmalama üzerine kurulmuş bir oluşum olduğu için bizim kültürümüzde …

Devamını oku

Kalıp Yargıların Başlıca Özellikleri Nelerdir?

Kalıp Yargıların Başlıca Özellikleri Nelerdir? Bir kültürün tüm mensupları tarafından paylaşıldığı varsayılan özellikleri içine alır. Bu özellikler sayesinde insanlar belirli kategorilere konulur. Bu kategorilere dâhil edilen insanların yeteneklerine, kişilik özelliklerine, niteliklerine ve davranışlarına ilişkin beklentiler içerir. İlk kez karşılaşılan ve tam olarak bilinmeyen durumlarda hızlı ve basit bir bilgilendirme yapar. …

Devamını oku

SB 7.7.1. Yurtta Barış Dünyada Barış Ders Notu (Özet)

SB 7.7.1. Yurtta Barış Dünyada Barış Ders Notu (Özet) YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ​ Kazanım: SB.7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. KUZEY ATLANTİK ANLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO) 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 1949 yılında kurulmuştur. Üye sayısı günümüzde 28 olan NATO’ya Türkiye 1952 yılında kabul edilmiştir. NATO’nun asli görevi, üye ülkelerin …

Devamını oku

Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Özet

Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler Özet Özeti word olarak indirmek için el-Harezmî (ö. 863 ?) Coğrafya, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yaparak kitaplar yazdı. Darü’l-Hikme’nin yöneticiliğini yaptı. Matematiğin bir dalı olan cebir biliminde yaptığı çalışmalar nedeniyle “cebirin babası” olarak tanındı. Hint rakamlarını inceleyerek “0” (sıfır) rakamını ilk defa kullandı. Böylece günümüzde kullandığımız …

Devamını oku

Ege Bölgesi’nin İlleri ve İlçeleri Hakkında

Ege Bölgesi’nin İlleri ve İlçeleri Hakkında İsmini Nerden Alır: Ege Bölgesi ismini Ege Denizinden alır. Ege bölgesi 85.000 Metrekare yüz ölçümüne sahiptir. Türkiyenin en küçük üçüncü bölgesidir. Doğuda İç Anadolu Bölgesiyle komşu olan Ege Bölgesi, kuzeyde Marmara Bölgesi, güneydoğusunda Akdeniz Bölgesi, Batıda Ege Denizi ile komşudur. Kıyı ege ve İç …

Devamını oku

Osmanlı Devletinin Kuruluşu Özeti

Osmanlı Devletinin Kuruluşu Özeti KAZANIM:SB.7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU Oğuzların Kayı Boyu’na mensup olan Osmanlılar, 13.yüzyılda tüm Asya’yı kavuran Moğol istilasından kaçan beyliklerdendir. İlk olarak Ankara Karacadağ’a yerleşen Kayılar, daha sonra Anadolu …

Devamını oku

Kültür ve Miras (2. Ünite) Ders Notları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite (Kültür ve Miras) Ders Notları   Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan döneminde Bizans, Türk ilerleyişini durdurmak istiyordu. Türkler Anadolu’yu yurt edinmek istiyordu. İki ordu Malazgirt Savaşı’nda karşı karşıya geldi(1071).Türkler kazandı. Bu savaştan sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Türkler büyük topluluklar halinde Anadolu’ya yerleşmeye başladılar. Anadolu …

Devamını oku