Osmanlı Beyliği’nin Kısa Sürede Güçlenmesinin Sebepleri

Osmanlı Beyliği’nin Kısa Sürede Güçlenmesinin Sebepleri:

 • Coğrafi konumun genişlemeye uygun olması
  • Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsenmesi
  • Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde olması
  • Yetenekli padişahların iş başına gelmesi
  • Adaletli bir yönetimin uygulanması
  • Batı yönündeki ilerleme politikası
  • Gaza anlayışı ile hareket edilerek diğer beyliklerin aralarındaki mücadeleye katılmayıp onların desteğini alması
  • Planlı iskân politikasının uygulanması
  • Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusunun ve askerî gücünün artması
 • Türkmenlerin ve Ahilerin desteğinin alınması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir