Osmanlı Devletinin Kuruluşu Özeti

Osmanlı Devletinin Kuruluşu Özeti

KAZANIM:SB.7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU
Oğuzların Kayı Boyu’na mensup olan Osmanlılar, 13.yüzyılda tüm Asya’yı kavuran Moğol istilasından kaçan beyliklerdendir. İlk olarak Ankara Karacadağ’a yerleşen Kayılar, daha sonra Anadolu Selçukluları tarafından Söğüt uç beyi olarak Söğüt ve Domaniç çevresine yerleştirilirler. Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle başa geçen Osman Bey 1299’da aşireti beyliğe çevirir ve Osmanlı devleti böylece kurulmuş olur.

Osman Gazi (1281-1324):
Bizans’ı Koyunhisar Savaşında yendi. (Bizansla yapılan ilk savaştır)
Yarhisar, İnegöl, Yenişehir ve Bilecik’i aldı.
İlk bakır parayı bastırdı.

Orhan Gazi (1324-1362):
• Bizans’ı Maltepe (palekanon) Savaşı’nda yendi. (1329)
• İznik, İzmit’i aldı.
• Bursa’yı alarak başkent yaptı. (1326)
• Karesioğullarını alarak beyliğin donanması ile denizciliğe başladılar ve Rumeli’ye geçtiler.
• İznik’te ilk medreseyi kurdular.
• İlk divan teşkilatını kurdular.
• Yaya ve Müsellem adıyla ilk orduyu kurdu.
• İlk gümüş parayı bastırdı.

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Sebepleri:
● Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu
● Bizansın güçsüz durumda olması Balkanlarda siyasi birliğin olmaması
● Hoşgörülü ve adil bir politika izlenmesi
● Fethedilen yerlere Türk ailelerinin yerleştirilmesi (iskan politikası)
● Türk beylikleri ile iyi ilişkiler kurulması Merkezi otoriteye önem verilmesi
● Üstün yetenekli padişahların yetiştirilmesi
● Ahilerin desteğinin alınması

Vitamin Bilgi: Osmanlı’nın Bizans’a yardımının karşılığı olarak Bizans’ın Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni Osmanlı’ya vermesiyle Rumeli’ye geçiş yapıldı.

İskan Politikası:
İskan: Osmanlı’nın Rumeli’de fethettiği yerlere Türk ailelerini yerleştirmesine denir.

         İskan politikasının amaçları:

  • Anadolu’daki göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek
  • Fethedilen yerleri Türk yurdu haline getirmek
  • Fethedilen yerde kalıcı hâkimiyeti sağlamak
  • Arazileri tarıma açarak üretimi ve vergi gelirlerini artırmak

I. Murat (1362-1389)
Edirne ele geçilerek başkent yapıldı. (1363)
Haçlı ordusuyla Sırpsındığı Savaşı yapıldı.
Haçlılarla I. Kosova Savaşı yapıldı. I.Murat bu savaşta şehit düştü.
Devşirme sistemi ile Yeniçeri Ocağı adlı orduyu kurdu.
Devşirme Sistemi: Çocukların askerler tarafından ailenin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da bir Türk ailenin yanına yerleştirilmesi, daha sonra başkentte Acemi Ocağı’nda askerlik eğitimi almasına Devşirme Sistemi denir.

Yıldırım Beyazıt (1389-1402)
Ankara Savaşı: Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası’nda yapılan savaşta Yıldırım Beyazıt yenildi.

Ankara Savaşı’nın Sonuçları:
Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirerek taht kavgaları dönemi (Fetret Devri) başlamıştır.
Anadolu Türk Birliği bozuldu, Türk beylikleri yeniden kuruldu.
Bizans’ın yıkılması ve İstanbul’un fethi gecikti.

Fetret Devri (1402-1413):
Yıldırım Beyazıt’ın Ankara Savaşı’nda yenilmesiyle kardeşler arasındaki 11 yıl süren taht kavgalarına Fetret Devri denir. Fetret Devrine 1413 yılında Mehmet Çelebi son vermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir