T Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

T Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Tanzimat: Sultan Abdülmecit zamanında, 1839’da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
Tarikat: Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı görüş veya birbirinden ayrılan, Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her birine tarikat denir.
Tekfur: Bizans Devleti’nde illeri yöneten vali.
Tersane: Gemi yapılan yer.
Tımar: Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen, yıllık geliri 3.000-20.000 akçe olan toprak.
Tuğ: Sancak başına veya mızrak ucuna takılan, at kılından yapılmış nesnedir.
Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir