8. Sınıf İnkılap Tarihi

Ermeni Sorunu – Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı

Ermeni Sorunu – Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI Osmanlı Devleti zayıflamaya başlayıp, hemen her konuda Avrupa’nın müdahalesine maruz kalınca, Türk – Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Batılı ülkeler Osmanlı Devleti’ni bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedeflemişlerdir. Özellikle Avrupa’nın bazı büyük devletleri …

Devamını oku

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları (Maddeler Halinde)

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları (Maddeler Halinde) 1. Dünya Savaşı’nın Özel Nedenler 1⇒ Almanya ve Fransa arasındaki Alsas-Loren kömür yatakları sorunu 2⇒ Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın Balkanlara hakim olma düşüncesi 3⇒ Rusya’nın Panslavizm, sıcak denizlere inme ve Boğazları ele geçirme politikaları 1. Dünya Savaşı’nın  Genel Nedenler 1⇒Sömürgecilik 2⇒Hammadde ve Pazar …

Devamını oku

Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Ders Notu

Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Ders Notu MUSTAFA KEMAL LİDERLİK YOLUNDA  Mustafa Kemal, Harp Akademisinden mezun olduktan sonra askerlik mesleğine Şam’daki göreviyle adım attı. Burada yakın arkadaşları ile gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Mustafa Kemal, Suriye’den gizlice Selanik’e geldi. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Mustafa Kemal, Harbiye Nezareti emrinde çalışmak …

Devamını oku

Mustafa Kemal’in Eğitim Gördüğü Okullar Ders Notları

Mustafa Kemal’in Eğitim Gördüğü Okullar Ders Notları MUSTAFA KEMAL OKULDA —İlkokul:  Annesinin isteğiyle (1888) Mahalle mektebine kısa süre giden Mustafa, eğitim hayatına (1888) Şemsi Efendi Mektebinde devam etmiştir. Mahalle mekteplerinden farklı olarak bu okulda, yeni öğretim metotları uygulanmakta; okumayı ve yazı yazmayı kolaylaştıracak araç gereçler kullanılmaktaydı. Babasının ölümü üzerine Mustafa …

Devamını oku

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Ders Notları

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Ders Notları MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI Kronolojik Tarih: 1-) 1907 Şam 5. Ordu: İlk görev yeri. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. 2-) 1907 Selanik’te 3. Ordu: İttihat ve Terraki Cemiyeti’ne katıldı. 3-) 1909 31 Mart Olayı: Hareket Ordusu’na Kurmay Başkan olarak katıldı. 4-) 1910 Picardie Manevraları: Fransa’nın Picardie bölgesindeki tatbikatta …

Devamını oku