Sosyal Bilim Dalları

Sosyal Bilim Dalları

Tarih:Geçmişte yaşamış uygarlıklara ait bilgilerin sebep – sonuç ilişkisi çerçevesinde kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılmasını sağlayan bilim dalıdır.

Arkeoloji:Kazı bilimi olarakta bilinir.Binlerce yıllık sürede üzeri toprak ile kapanan tarihi eserleri çıkaran,eski kültürlerden kalan her türlü eşyayı,malzemeyi,mimari yapıyı,sanat eserlerini inceleyen bilim dalıdır.Tarih bilimi ile ortaklaşa çalışmalar yapar.

Antropoloji:İnsan kemiklerinden hangi ırka ait olduğunu belirleyen bilim dalıdır.Ayrıca antropoloji insanları ve toplumları inceler.

Etnoloji:Medeniyetlerin ortaya koyduğu kültürü ve bu kültürün yayılışını inceleyen bilim dalıdır.Kültür bilimi olarakta bilinir.

Coğrafya:İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinir.Hava olayları,yeryüzü şekilleri,ekonomik faaliyetler,bitki örtüleri,haritalar ve daha birçok konu coğrafyanın araştırma konusu içindedir.

Ekonomi:Ekonomik faaliyetler yapılırken insanların yaşadığı çevreden veya çevredeki insanlardan etkilenmesini ve üretim – dağıtım – tüketim ilişkilerini ortaya çıkaran bilim dalıdır.

Psikoloji:İnsanların davranışları ve ruhsal özellikleriyle ilgilenen bilim dalıdır.

Sosyoloji:Toplumun yaşam biçimlerini,örf ve adetlerini,toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen toplumların kültürel ögelerini ortaya çıkaran bilim dalıdır.Toplum bilimi olarakta bilinmektedir.

Felsefe:Doğayı,insanları,çevreyi,evreni kısacası yaşamı anlamlandırmaya çalışır.Düşünürler tarafından ortaya atılmış bazı soruların cevaplarını araştırır.Farkı düşünme yeteneğinin,araştırma ve sorgulama becerisinin kazanılmasında önemli bir rol oynar.

Hukuk:İnsanların birlikte bir gereği olarak kurallar koymasını,insan hak ve özgürlüklerini ve devlet – vatandaş ilişkilerini konu alan bilim dalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir