Orta Asya’da Kurulan ilk Türk Devletleri (Kısa ve Öz)

Orta Asya’da Kurulan ilk Türk Devletleri (Kısa ve Öz)

ASYA HUN DEVLETİ

 • Başkenti Ötüken’dir.
 • Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
 • Bilinen ilk hükümdarı Teoman‘dır.
 • Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir.
 • Asya Hun Devleti Mete Han zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
 • Mete Han döneminde; “onlu sistem“e dayalı ilk düzenli Türk ordusu (M.Ö.209)
 • Çinliler, Türk akınlarına karşı koymak için Çin Seddini yapmışlardır.
 • Türkler Çinlileri yenmişler ve vergiye bağlamışlardır. Ama Çin’e yerleşmeyi düşünmemişlerdir. Çünkü Çin çok kalabalık olduğu için Türkler ( milli benliklerini ) kültürlerini kaybetmekten, kalabalık Çinliler arasında eriyip yok olmaktan korkmuşlardır.
 • Asya Hun Devleti taht kavgaları ve Çin entrikaları nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı.
 • Destanları Oğuz Kağan Destanı’dır.

KÖK  TÜRKLER

 • 552’de Bumin Kağan önderliğinde Ötüken’de kuruldu.
 • Tarihte Türk adını ilk defa kullanan
 • Hunlardan sonra Türk boylarını bir araya toplayan ikinci Türk devletidir.
 • İlk Türk alfabesini kullanmışlardır.( Göktürk alfabesi )
 • Destanları Ergenekon Destanı ve Bozkurt Destanı’dır.
 • Mukan Kağan zamanında devlet en parlak dönemini yaşadı.
 • Göktürk Devleti, Çin entrikaları sonucu 582 yılında ikiye ayrılmış ve Çin hakimiyeti altına girmiştir.
 • 682 yılında Kutluk Kağan önderliğinde Çin’e karşı ayaklanma başarılı olmuş ve 2. Göktürk (Kutluk ) Devleti kurulmuştur.
 • Ünlü hükümdarları Bilge Kağan döneminde, kardeşi Kültigin ve vezir Tonyukuk ile birlikte, en parlak dönemlerini yaşadılar.
 • Bilge Kağan’ın ölümünden sonra zayıflayarak Basmil, Karluk ve Uygurların isyanı sonucu yıkıldılar.
 • Orhun Yazıtları (Göktürk Kitabeleri) Köktürklerden kalmadır.

Orhun Yazıtları

 • Gök Türklerden günümüze kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır. (Göktürk Kitabeleri)
 • Bu kitabeler Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ile Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.
 • Bu yazıtları Danimarkalı dil bilimci Wilhem Thomsen (Vilyım Tamsın) çözmüştür.
 • Orhun Yazıtları Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı belgeleridir.
 • Bu yazıtlarda Köktürk tarihi ve Türk uygarlığı hakkında önemli bilgiler verilmektedir.
 • Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadırlar.

UYGURLAR

 • Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu.
 • Başkenti Karabalgasun’dur.
 • Yerleşik hayat geçen ilk Türk topluluğudur. (Tarım ile uğraştıkları için )
 • Maniheizm‘i benimsediler. Mani dini et yemeyi ve savaşmayı yasaklıyordu. Bu sebeple Uygurlar savaşçılık özelliklerini kaybettiler.
 • Tarım, sanat, ticaret alanında çok ilerlemişlerdir.
 • 18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.
 • Tahta harflerden matbaayı oluşturdular, pamuktan kağıt yaptılar.
 • Destanları Türeyiş Destanı ve Göç Destanıdır.
 • 840 yılında Kırgız Türkleri tarafından yıkıldılar.

Çin Siyaseti/ Çin Entrikaları: Çinlilerin Türk devletlerini zayıflatmak ve yıkmak için uyguladığı politikalardır.

 • Çin prenseslerini Türk Hakanlarıyla evlendirerek, prensesin hizmetçileri vasıtasıyla Türkler hakkında bilgi toplama
 • Türk Beylerine hediyeler göndererek, onları kendilerine bağlamaya çalışma
 • Türk Beylerini birbirlerine karşı kışkırtarak, Türk devletinin parçalanmasını sağlama