6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1,2,3.Üniteler Kısa Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1,2,3.Üniteler Kısa Ders Notları

2018/2019 EĞİTİM YILI 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1,2,3. ÜNİTELER KISA DERS NOTLARI

1.Ünite

Sosyal rollerimiz zaman içerisinde de değişikliğe uğrayabilir. Örneğin bugün öğrenciyiz
ancak öğrenim hayatımızı tamamlayıp doktorluk, öğretmenlik, marangozluk vs. gibi
meslekler edindiğimiz zaman bizden beklenen rol, mesleğimizin gerektirdiği davranışlar
olacak değişecektir.
Her toplumun sahip olduğu ve topluma millet olma özelliği katan değerler vardır. Bunlar;
bilgi, sanat, tarih, dil, din, ahlak, örf ve adetler gibi unsurlardır. İnsanları kaynaştıran,
yakınlaştıran, ilişkileri sağlam bir zemine oturtan bu değerler toplumun birlik ve beraberliğine
katkı sağlar. Söz konusu değerleri gelecek nesillere aktarmak, korumak ve bu değerlerin
sürekliliğini sağlayıp geliştirmek varlığımızı devam ettirmek açısından gereklidir.

2.Ünite
Orta Asya Türk Devletleri:
Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır.
HUNLAR (M.Ö.220- M.S. 216) Ötüken Çevresi
Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Teoman tarafından kurulmuştur. Daha sonra Mete Han
zamanında en parlak dönemlerini yaşadılar. Devletin sınırları Hazar Denizi’nden Japon
Denizi’ne ulaştı.Çinliler, Hunlarla yapılan savaşlar sebebiyle korunma amaçlı Çin Seddi’ni
yaptılar.
Hun Devleti’nin ikiye bölünmesinden sonra Çin’le yapılan savaşlar, kuraklık, açlık, kıtlık,
doğal afetler gibi sebeplerle Türkler batıya göç ettiler.

3.Ünite
-Geoid: Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine özgü şekli.
-Ekvator Dünyayı tam ortasından iki yarım küreye ayırdığı varsayılan dairedir.
-Meridyen:Kutup noktalarını birleştiren yaylardır.180 adet doğu meridyeni ve 180 adet batı
meridyeni olmak üzere 360 adettir.
-Greenwich: İngiltere’de, üzerinden başlangıç meridyeninin geçtiği varsayılan gözlemevi.
-Paralel:Ekvatora paralel olarak uzanan dairelerdir.90 adet kuzey ve 90 adet güney yarım
kürede olmak üzere 180 adettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.