8. Sınıf İnkılap Tarihi Yaz Dönemi DYK Kurs Planı 2022

8. Sınıf İnkılap Tarihi Yaz Dönem DYK Kurs Planı 2022

Kurs ders saatini 4 ve 2 saat olarak iki farklı şekilde ayarladım. Siz hangisini kullanacaksanız onu indirebilirsiniz.

Kurs planı için aşağıdaki kazanımları kapsayacak şekilde ayarladım.

KAZANIMLAR

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatında hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Yaz Dönemi 4 Saatlik DYK Kurs Planı 2022 TIKLA İNDİR

8. Sınıf İnkılap Tarihi Yaz Dönemi 2 Saatlik DYK Kurs Planı 2022 TIKLA İNDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir