5. Sınıf Sosyal Bilgiler Olaylar ve Sonuçları Testi İndir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Olaylar ve Sonuçları Testi İndir

1) İş adamı Ali Çalıkuşu 19.200 nüfusu olan Denizli’nin Sarayköy ilçesine büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyor
Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez?
A) İlçede konut sayısı artar C) İşsizlik artar
B) Halkın gelir seviyesi artar D) İlçeye göçler olur

2) Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. Bu durum, olayların çok boyutluluğunu gösterir

Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
B) Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir
C) Her olayın bazı sonuçları vardır
D) Her olay kendiliğinden ortaya çıkar

3) Bir olayın görünen ve görünmeyen pek çok sebebi ve sonucu vardır:
I. Olayların sadece sonuçlarına bakılması
II. Olayların çok boyutlu olarak incelenmesi
III. Olayların nedenlerine daha çok önem verilmesi
Bu verilenlere göre hangisi ya da hangilerine dikkat edilmesi gerekir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

4) Meydana gelen olaylarda çok boyutluluk vardır. Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyutlu olması ile ilgili bir olgu değildir?
A) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir
B) Olayların tümü kontrol altına alınabilir
C) Olaylar, birden çok sebebi olabilir
D) Bir olayın nedeni, yine başka bir olaydır

5) Mahallemize açılacak bir fabrika, çevredeki eğitimi etkiler, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, insanların yaşamını etkiler
Ahmet’in bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır
A) Olaylar, birden fazla nedene bağlıdır.
B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir.
C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur.
D) Olaylar toplum içinde hazır bulunur.

6) Tam ödevime başlamıştım misafir geldi. “Diğer odada çalışayım” dedim, bu sefer elektrikler gitti. Mum ışında çalışırken de uyuyakaldığım için ödevimi yapamadım

Furkan’ın ödevini yapamaması olayların hangi yönüne bir örnektir?
A) Olaylar toplumsallık içerir
B) Olayların birden çok sonucu olabilir
C) Olaylar bir birine benzer
D) Olayların birden çok sebebi olabilir

7) Her olayın mutlaka bir sebebi ve bunun sonucunda değişik sonuçları vardır.
Bu sözler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Olaylar birbirinden bağımsız gelişmektedir
B) Olayların sebebinden çok sonucu önemlidir
C) Sebebi aynı olan olayların sonuçları da aynı olur
D) Bir olayın sonucu diğerinin sebebi olabilir

8) Çorum’un Alaca ilçesinde rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan A.C.’ye domuz gribi teşhisi konulduğu için ildeki bütün sağlık personelinin izinleri iptal edilerek önlem alınmaya başlandı.
Verilen olay aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Sağlık personeli aynı anda izin kullanmaktadır.
B) Olayların sonuçları çok geniş alanları etkileyebilir.
C) Domuz gribinin ilk görüldüğü yer Çorum’dur
D) Olaylar durduk yerde çıkar

9)Çocukluğumda okula gitmek için yarım saat yürürdüm. Bu zorlukları bildiğim için çocukluğumun geçtiği mahalleme 32 derslikli bir okul yaptırdım
Fatih mahallesine yeni bir okul yapıldıktan sonra;
I. Mahallede yeni iş yerleri açılır
II. Mahallede konut ihtiyacı artar
III. Mahalleden başka yerlere göçler olur
Gibi durumlardan hangisi ya da hangilerinin gelişmesi beklenir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III

10) Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma olay denir. Bu olayların bir kısmına doğrudan tanıklık yapar ya da içinde yer alırız Bir kısmına da televizyon, radyo, gazete gibi çeşitli iletişim araçlarından ya da çevremizdeki insanlardan öğreniriz.
Bir olay hakkında karar verirken hangisine bakarsak yanılmış oluruz?
A) Olayla ilgili bilimsel verilere bakılmalı
B) Olayın tüm yönleriyle etki ve sonuçlarını göz önüne alınmalı
C) Olayın yalnızca olumsuz yönleri¬ne vurgu yapılmalı
D) Olayın birçok sebebi olabileceğine dikkat edilmeli.

11) Bir çok olay olmakta ve bir çok kişi etkilenmektedir
Olayların bir tane sonucu olabileceği gibi bir çok sonucu olabilir
Olayların sonuçları herkeste farklı bir etki yapabilir
Bu diyagrama bir başlık verilecek olsa hangisini vermemiz gerekirdi?
A) Olayların Çok Boyutluluğu
B) Olaylar ve İnsanlar
C) Olaylar Neden Olmaktadır
D) Olaylar Arasındaki Farklar

12) Bir olayın birden çok sebebinin olması ve olayın sonuçları itibari ile sadece bizi değil bir çok kişiyi etkilemesine olayların çok boyutluluğu denilmektedir.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi diğerlerine göre daha kapsamlı olması beklenir?
A) Ayşegül’ün oyuncağını kırması
B) Ramazan’ın Matematik dersinden zayıf alması
C) Kasabanın ilçe yapılması
D) Ahmet’in basketbol oynaması
1 C 2 D 3 B 4 B 5 B 6 D 7 D 8 B 9 C 10 C 11 A 12 C