5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

201 9 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 5. SINIFLAR
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI
Adı – Soyadı: …………………………………….. Sınıf – No: …………………….

1. Haritada kullanılan renkler bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini belirtmektedir.
Türkiye fiziki haritasına göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin yükseltisi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Kars B) İstanbul
C) İzmir D) Adana

2. I. Sanayinin gelişmiş olması
II. Arazinin dağlık olması
III. İklim şartlarının uygun olması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir yerin yoğun nüfuslu olmasında etkilidir?
A) Yalnız III B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

3. * Yamaç eğiminin fazla olması
* Toprağın yapısının gevşek olması
* Yağışın fazla olması
Verilen unsurlar aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasına neden olmaktadır?
A) Çığ B) Deprem
C) Sel D) Heyelan

4. Aşağıda verilen durumlardan hangisi selin meydana gelmesine neden olmaz?
A) Aşırı yağışların olması
B) Ormanlık alandaki ağaçların kesilmesi
C) Havanın ısınmasıyla birlikte karların erimesi
D) Ağaçlandırma çalışmalarının hızlanması

5. İklim ve yeryüzü şekillerinin uygun olduğu yerlere fabrikalar daha çok yapılır.
İş imkânları buralarda fazla olduğu için insanlar yerleşim yeri olarak fabrikaların kurulduğu alanları tercih ederler.
Yukarıda nüfusun dağılışında etkili olan hangi özellik hakkında bilgi verilmiştir?
A) Su kaynaklarının bol olması
B) Sanayi tesislerinin fazlalığı
C) Ulaşım imkânlarının iyi olması
D) Turizmin gelişmiş olması

6. Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin görüldüğü yerlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Her mevsim yağışlıdır.
B) Bozkır bitki örtüsüne sahiptir.
C) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
D) Kerpiç evler yaygındır.

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin sonucu olarak gösterilemez?
A) Suların kirlenmesi
B) Depremin meydana gelmesi
C) Toprağın kirlenmesi
D) Küresel ısınma

8. İklim özellikleri aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisini etkilemez?
A) Hayvancılık B) Madencilik
C) Tarım D) Turizm

9. Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin hangisinde kış turizmi gelişmemiştir?
A) Erciyes Dağı B) Palandöken Dağı
C) Uludağ D) Yıldız Dağları

10. Bu doğal afet büyük can ve mal kayıplarına sebep olur. İnsanları psikolojik olarak etkiler. Konutlar ve iş yerleri yıkılır.
Yukarıda toplum hayatına etkileri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çığ B) Deprem
C) Sel D) Heyelan

11. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekli değildir?
A) Göl B) Körfez
C) Orman D) Vadi

12. Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk haklarına uygun değildir?
A) Çocuğun sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması
B) Bengü’nün 14 yaşına gelince çalışmak için eğitimini bırakması
C) Çocukların oyun oynaması için mahallede park yapılması
D) Çocuğun bakımı için devlet tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım yapılması

13. İlgi Destan: Birey, toplum içinde farklı rollere sahiptir. Üstlendiği her rolde sorumlulukları da değişebilir.
İlgi Destan’ın verdiği bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi bireyin okuldaki sorumluluklarından biri değildir?
A) Sınıfını temiz tutmak
B) Derslerini dikkatlice dinlemek
C) Evde annesine yardım etmek
D) Okul eşyalarını korumak

14. Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
A) Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak
B) Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak
C) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak
D) İnsan vücudunun iskelet sistemini öğretmek

15. Olayların birden fazla nedeninin ve sonucunun olması ve insanların bu olaylardan farklı şekillerde etkilenmesine olayların çok boyutluluğu denir.
I. Trafik kazası II. Grip salgını
III. Kar yağışı IV. Elektriklerin kesilmesi
Buna göre yukarıda verilen durumlardan hangileri çok boyutlu bir olay olarak değerlendirilir?
A) I, II, III ve IV B) II, III ve IV
C) I, II ve III D) I, III ve IV

16. Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz?
A) Topraklarının verimli olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının fazla olması

17. Erva Türk yemeklerini sevmektedir. Erva Avrupa yemeklerinden hoşlanmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yemek kültürüne ait bir yiyecek değildir?
A) Cağ kebabı B) Hamsili pilav
C) Adana Kebabı D) Fish&Chips

18. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî eser değildir?
A) Akdamar Kilisesi B) Malabadi Köprüsü
C) Manavgat Şelalesi D) Ulu Camii

19. * Polis adı verilen şehir devletleri hâlinde yaşadılar.
* Demokratik bir yönetim anlayışı benimsediler.
* Bilim ve sanatta, aynı dönemde yaşayan uygarlıklardan ileri gitmişlerdir.
Verilen özellikler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
A) Hititler B) İyonlar
C) Lidyalılar D) Sümerler

20. Aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurların zaman içinde değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Sanayileşmenin hızlanması
B) Çevre kirliliğinin artması
C) Şehirlerin büyümesi ile göçlerin artması
D) Teknolojinin gelişmesi

21. Ülkemiz doğal ve tarihî varlıklar bakımından oldukça zengindir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A) Ülkemizi birçok turistin ziyaret etmesi
B) Sanayinin gelişmesi
C) Tarımın öneminin artması
D) Ülkemizin döviz gelirinin azalması

22. Urartuların Şamran adı verilen sulama kanallarını yapması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarını gösterir?
A) Hayvancılık B) Madencilik
C) Tarım D) Ticaret

23. * Ege yöresine ait bir halk oyunudur.
* Yiğitliği, mertliği ve cesareti simgeler.
* Tek kişi tarafından oynanabildiği gibi birkaç kişinin çember şeklinde bir araya gelmesiyle toplu hâlde de oynanabilir.
Özellikleri verilen halk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bar B) Halay C) Horon D) Zeybek

24. Geçmiş dönemlerden günümüze, gündelik hayatımızdaki kültürel değerlerimizden bazıları sürekliliğini devam ettirebilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak görülen kültürel değerlerimizden biridir?
A) Türk kahvesi içilmesi
B) Evlerin kerpiçten yapılması
C) Orta oyunu oynanması
D) Gelinin at ile evinden alınması

25. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yer ve unsurlara doğal varlık adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir?
A) Peri Bacaları B) Uludağ
C) Uzungöl D) Van Kalesi

Not: Her soru 4 puandır.
Başarılar Dilerim…
……………………
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Cevap Anahtarı

1 A
2 C
3 D
4 C
5 B
6 A
7 B
8 B
9 D
10 B
11 C
12 B
13 C
14 D
15 A
16 C
17 D
18 C
19 B
20 B
21 A
22 C
23 D
24 A
25 D

Yazılı Sınavı word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN