5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Değerlendirme Sınavı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Değerlendirme Sınavı – 1

1.Sosyal Bilgiler dersi insanları çevreye, topluma ve ülkesine karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

A)Konuşmalarımızda dil bilgisi kurallarına uymayı öğretmek.

B)Yaşadığımız çevrenin özelliklerini tanımamızı sağlamak.

C)Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak.

D)Ülkemize karşı olan görev ve sorumluluklarımızı öğretmek

 1. Plastik kullanımının çevreye verdiği zararların farkında olan Elif Hanım alışverişlerinde yanında taşıdığı kumaştan dikilmiş çantayı kullanmaktadır. Ayrıca ‘Tek Kullanımlık Plastikler Yasaklansın’ kampanyasına imza vererek destek olmuştur.

Verilen bilgilere göre Elif Hanım ile ilgili hangisi söylenemez?

A)Çevre konusunda duyarlı olduğu

B)Sorunların çözümüne katkı sağladığı

C)Tutumlu olma çabasında olduğu

D)Bilinçli davranışlar sergilediği

 1. Sosyal bilgiler dersleri insanların bilgi ve görgülerini artırır. Dünyayı ve insanları daha iyi tanımalarını sağlar. Konuşma yeteneğini geliştirir. Duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derslerinin sağladığı yararlardan biri olamaz?

A)Diğer insanlarla iletişim kurmayı kolaylaştırması

B)Sağlıklı ve dengeli beslenme için gereken bilgileri vermesi

C)Duygu ve düşünceleri daha kolay ifade etmeyi sağlaması

D)Genel kültür bilgisini zenginleştirmesi

4.Sosyal Bilgiler dersinin amacının iyi bir vatandaş yetiştirmek olduğunu söyleyen öğretmen, öğrencilere vatandaşların devlete karşı yerine getirmesi gereken görevlerini sormuştur.

Öğretmenin sorusuna öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Vergi vermek

B)Zorunlu eğitimini tamamlamak

C)Kanunlara uymak

D)Askere gitmek

 1. Mersin’de 29 Aralık 2016’ da kuvvetli yağışlar sele neden olmuştur. Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kalmış ve okullar bir gün tatil edilmiştir. Aynı zamanda 2 kişi de sel nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.

Verilen bu bilgide yaşanan sel felaketi ile ilgili asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sonuçlarının çok boyutlu olduğu

B)Farklı nedenlerinin olduğu

C)Eğitimin daha çok aksadığı

D)Can kaybına neden olduğu

6.Güneş kasabasında tekstil fabrikası açılınca çevre illerden buraya doğru göçler sonucunda nüfus artmış ev kiraları yükselmiştir. Ayrıca trafik ve çevre sorunlarında artış gözlenmiştir.

Bu olayla ilgili hangi sonuca ulaşılamaz?

A)Birden fazla sonucu olduğu

B)Farklı alanlarda değişime neden olduğu

C)Her insanı farklı etkilediği

D)Sadece fabrika işçilerini etkilediği 

 1. İstanbul bu kez 5,8’lik depremle sallandı… Kuzey Anadolu Fay hattındaki kırılmadan kaynaklandığı düşünülen deprem eski korkuları yeniden canlandırdı. 6 şiddetinde hissedilen deprem İstanbulluların yüreğini ağzına getirdi. Son dakika olarak AFAD depremin büyüklüğünü 5,8 Kandilli Rasathanesi ise 5,7 olarak açıkladı. İstanbul’da GSM ve internet şebekelerinde kesintiler yaşandı. İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yukarıda verilen deprem haberini olayların çok boyutluluk açısından değerlendirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi depremin sonuçları arasında sayılamaz?

A)Tedbir için okullarda eğitim öğretime ara verildi

B)GSM operatörleri ve internette kesintiler oldu.

C)Deprem Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklandı.

D)İnsanlarda panik ve korku oluştu.

 1. 7 Şubat 2019’da Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortumdan dolayı tarım alanlarındaki zarar 14 milyon liraya ulaştı. Çiftçiler ürünlerinin zarar görmesinin yanı sıra borçlarını ödeyemediklerini belirtti. Bazı çiftçiler böyle giderse farklı iş kollarında uğraşmak zorunda kalacaklarını ifade ettiler

Bu olay verilen ifadelerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A)Olaylar birden fazla nedene dayanabilir.

B)Her olay kendiliğinden ortaya çıkar.

C)Olayların sonuçları çok geniş alanları etkileyebilir.

D)Olayların tümü kontrol altına alınabilir.

 1. Uzungöl, hayvancılığın önemli ekonomik faaliyet olarak yapıldığı bir yerdi. Son yıllarda ise turizm en önemli ekonomik faaliyet olarak görülmektedir. Bu durumun birden fazla sonucu olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan olamaz?

A)Bölgede birçok otel işletmesi açılmıştır.

B)Doğal güzelliği bozulmaya başlamıştır.

C)Şehir merkezinden otobüs seferleri artmıştır.

D)Köyden kente göçler başlamıştır. 

10.Olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Yukarıdaki görseldeki trafik kazasının nedenleri ile ilgili olayı görenlerin farklı görüşleri vardır.

Bunlardan hangisi olayın nedenlerinin çok boyutluluğu ile ilgili değildir?

A)Araç sürücüsü kazadan sonra kaçtı.

B)Araç sürücüsü alkollüydü.

C)Araç sürücüsü hızlıydı.

D)Aracın bakımları yaptırılmamıştı.

11.Nazlı Hanım bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışmaktadır. Aynı okulda bulunan oğlu Umut ile teneffüslerde ilgilenmektedir.

Nazlı Hanımın okulda hem öğretmen hem de anne görevi üstlenmesiyle aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir?

A)Sahip olduğumuz roller sınırlıdır.

B)İnsanların farklı rolleri vardır.

C)Roller zamanla değişmez.

D)Bazı rollerin sorumluluğu yoktur.

 1. 11 yaşındaki Leyla’nın rolleri ile görevlerine ait eşleştirmenin doğru olabilmesi için hangi numaralı rollerinin yer değiştirmesi gerekir?

A)I-III B)II-IV C)II-III D)I-IV

 1. Mete, özel bir şirketin genel müdürlüğünü yapmaktadır. Çalışmayı sevdiği kadar iş hayatı dışında da üye olduğu dernekler ve her hafta arkadaşlarıyla hiç aksatmadan oynadığı futbol maçları var. Mete günlük hayatında eşi ve çocuklarını ihmal etmeden aktif bir şekilde tüm bunları yerine getiren sosyal bir insandır.

Verilen bilgilere göre Mete’nin rolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Yönetici B)Eş C)Baba D)Abi

 1. Öğretmen, Sultan’a ev ödevi olarak;

Sabah kalkınca yatağımı toplarım.

Okul kütüphanesinden yararlanırım.

Derslere zamanında gelirim.

Mahallemizde arkadaşlarımla oyun oynarım.

Cümlelerini hak ile ilgili olanlara (+), sorumluluk ile ilgili olanlara (*) işareti koyarak sınıflandırmasını istemiştir.

Metinde verilen cümlelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)+ , +, *, +    B)*, +, *, +

C)*, +, *, *      D)*, *, *, + 

 1. Dünya Sağlık Örgütü ve Unıcef’in katkılarıyla T.C. Sağlık Bakanlığı, 5 yaş altı misafir (mülteci, göçmen) çocuklar için bir aşı kampanyası başlattı. Aşı kampanyası kapsamında çocukların aşılanma durumlarının kontrol edilmesi ve eksik olan aşılarının yapılması planlanmaktadır. Aşılar Sağlık Bakanlığı personeli tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

Yukarıdaki habere göre Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışma Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre hangi hakla ilgilidir?

A)Eğitim B)Sağlık C)Yaşama D)Oyun

 1. Ailenin en büyük çocuğu olan Selim 7.sınıf öğrencisidir. Ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle okul zamanı dışında geçici işlerde zor koşullar altında çalışmaktadır. Bu durum eğitim hayatını da olumsuz etkilemekte olup okulunu aksatmakta ve başarısını düşürmektedir. Kendine zaman ayıramayan Selim mutsuz bir hayat sürdürmektedir.

Toplumdaki diğer bireyler gibi çocukların da çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Buna göre Selim’in hangi hakkı ihlal edilmektedir?

A)Eğitim                               B)Yaşama

C)Kişi dokunulmazlığı          D)Seyahat etme

 1. Bir birey olarak çocukların da doğuştan sahip oldukları hakları vardır. Bu haklar çocuğun zihin, beden ve sosyal olarak gelişimine katkı sağlar. Çocuk hakları uluslararası belgelerle güvence altına alınmıştır. Bu belgeleri imzalayan ülkeler yasalarında çocuk haklarını da güvence altına almakla yükümlüdür. Ancak, bu haklar buna rağmen ihlal edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarının ihlal edilmesine örnek gösterilebilir?

A)Eğitim görme

B)Sağlıklı bir çevrede yaşama

C)Madenlerde işçi olarak çalışma

D)Oyun oynama 

 1. I. Yazıyı kil tabletler üzerine yazmışlar ve şekiller çiviye benzediği için çivi yazısı olarak adlandırmışlardır. Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır.
 2. Yaratılış ve Gılgamış (Gılgameş) destanları

Sümerlere ait önemli destanlardır.

III. Ay takvimini yapmışlardır, güneş sistemini incelemişlerdir.

 1. Dört işlemi kullanmışlar
 2. Sayıları bulmuşlar ve çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir.

Yukarıda Sümerlere ait verilen bilgilerden kaç numaralı bilgi Sümerlerin Matematikle ilgilendiğini gösterir?

A)I, III, V B)II, III, V

C)III, IV, V D)IV, V

 1. Asurlular hakkında araştırma yapan Sevgi, Anadolu uygarlıklarının yazıyı Asurlu tüccarlardan öğrendikleri bilgisine ulaşmıştır. Metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Medeniyet Asurlularla gelişmiştir.

B)Yazıyı Asurlu tüccarlar bulmuştur.

C)Anadolu uygarlıkları ileri seviyededir.

D)Uygarlıklar arası kültürel etkileşim vardır.

 1. Sümerler ziggurat adını verdikleri tapınaklar yapmışlar ve bunları ibadet dışında tahıl ambarı, okul ve rasathane olarak da kullanmışlardır.

Buna göre;

 1. Zigguratlar çok amaçlı yapılardır.
 2. Sümerler bilime önem vermişlerdir.

III. Sümerler tek tanrılı bir dine inanmışlardır.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A)I ve II              B)II ve III

C)I ve III            D)I, II ve III

21. Lidyalılar başkentleri Sard’dan başlayan ve

Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu sayesinde gelişmişlerdir. İlk defa buldukları para sayesinde ürünlerin değiş tokuşu anlamına gelen takas usulü sona ermiştir.

Verilen bilgilere dayanarak Lidyalılar’ın hangi alanda katkı sağladıkları ifade edilebilir?

A)Güvenlik                B)Kültürel

C)Ekonomik              D)Dinsel

 1. 1. Frigler tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar yapmıştır. 2. Urartular tarımsal sulama amacıyla Şamran Kanalını inşaa etmişlerdir.

Bu cümlelerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Urartular suya önem vermişlerdir.

B)İlk kanunları Frigler hazırlamıştır.

C)İki uygarlıkta tarıma önem vermişlerdir.

D)Frigler tarımla geçinmektedir.

 Geçmiş uygarlıklardan günümüze kalan ve tarihi değeri olan eşyalara tarihi nesne denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir tarihi nesne değildir?

A)Lidyalilara ait sikke

B)Bronz aslan heykeli

C)Hz. Muhammed’in kılıcı

D)Şamran Kanalı

 1. Öğretmen sınıftaki öğrencilere yaz tatilini nasıl geçirdiklerini sormuştur. Ömer Asaf cevap olarak yaz tatilinde Doğu Anadolu Bölgesini gezdiklerini, bu gezide Van Kalesi, Muradiye Şelalesi, İshak Paşa Sarayı, Nemrut Gölü ve Çifte Minareli Medreseyi gördüğünü söylemiştir.

Metinde geçen tarihi mekân ve eserler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)Van Kalesi, Nemrut Gölü, İshak Paşa Sarayı

B)Nemrut Gölü, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi

C)Van Kalesi, İshak Paşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese

D)Çifte Minareli Medrese, Muradiye Şelalesi İshak Paşa Sarayı

 1. Hitit kralları her yıl yaptıkları faaliyetleri yıllık olarak tabletlere yazdırdılar. Anal adını verdikleri bu yıllıklar sayesinde tarihi olayları tarafsız olarak kayıt altına aldılar. Böylece tarih yazıcılığını başlatmış oldular.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hititlerde tarafsız bir tarih anlayışının başladığının kanıtıdır?

A)Tanrılara hesap verme korkusu

B)Çivi yazısı ile yazılması

C)Asurlu tüccarlardan öğrenilmesi

D)Kralların yaptıkları işleri anlatması

Bu testi daha düzenli ve word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ