5. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı

Mahallemize yeni bir çocuk parkı yapıldı. Çevresinde yürüyüş alanları da var. Ayrıca içinde bir basketbol sahası da yer alıyor. Küçük çocuklar parkta oynarken büyükler de spor yapma imkânı buluyorlar.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Parka sadece çocuklar gelmelidir.

B) Parkın yapılmasıyla insanlar spor yapma imkânı bulmuştur.

C) Park çok eskidir.

D) Parkın çevresinde spor alanları yoktur.

Çevremizde katılabileceğimiz çok sayıda grup vardır.

  • Kulüp üyesi
  • Fabrika işçileri
  • III. Market müşterisi

Yukarıdaki gruplardan hangilerinde yer alabiliriz?

A) I B) I,II C) I, II ve III    D) I, III

Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?

A) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma

B) Oyun oynama-yeterli beslenme

C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma

D) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama

Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı, tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır.

Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tarımla uğraşmışlardır.

B) Bilimsel çalışmalar yapmışlardır.

C) Mimari eserler inşa etmişlerdir.

D) Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır.

El sanatlarımız

Tarihî evlerimiz

III. Yönetim şeklimiz

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün ögelerinden değildir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) Yalnız III D) II ve III

Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?

A) Yer şekilleri  B) Yükselti değerleri

C) Nüfusun dağılışı D) Akarsu ve göller

Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Sanayinin gelişmiş olması

B) Dağlık ve engebeli olması

C) Turizmin gelişmiş olması

D) Uygun iklim koşullarına sahip olması

Ülkemizin kırsal kesimlerinde konut yapımında farklı yapı malzemelerinin kullanılmasında bölgelerimizin iklim özellikleri de etkili olmaktadır.

Ev yapımında kullanılan malzemelerin bölgelerle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Kerpiç Ev    Ahşap Ev  – Taş Ev

A) İç Anadolu – Karadeniz – Akdeniz

B) Karadeniz – İç Anadolu – Doğu Anadolu

C) Akdeniz – Doğu Anadolu – Karadeniz

D) Ege – Akdeniz – İç Anadolu

Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir?

A) Heyelan B) Çığ

C) Deprem D) Erozyon

Yalnızca tek bir siteden bilgi alınmalıdır.

Ulaşılan bilgiler kitap, ansiklopedi gibi kaynaklarla karşılaştırılmalıdır.

III. Güvenilirliği ile tanınan sitelerden faydalanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Yalnız I B) I-II

C) Yalnız III D) II-III

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri olamaz?

A) Tek bir alanda çalışma yapmaları

B) İnsanlığa faydalı olmak istemeleri

C) Karşılarına çıkan güçlüklerden yılmamaları

D) Yeni fikirlere açık olmaları

Ali ve arkadaşları ödevleri için araştırma yapmak üzere bir araya geldiler.

Ali ve arkadaşları ödevlerini hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdırlar?

A) Kullandıkları kaynakları yazmak

B) İnternette buldukları her bilgiyi kullanmak

C) Farklı türde kaynakları kullanmak

D) İnternet kaynaklarının erişim tarihini belirtmek

“Bütün gün yer alanda kazı çalışmaları yapıyorlar. Tüm bu çabalar kömür çıkarmak için. Çıkarılan kömür başka illere sağlıyor. Babam da bu ekonomik faaliyet alanında işçi olarak çalışıyor. Kömür işletmesine yakın bir yerde de tarihi eserler bulunuyor. Ablam da tur rehberi olarak çalışıyor.”

Paragrafta söz edilen mesleklere ait ekonomik faaliyetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Sanayi, tarım, ticaret

B) Tarım, madencilik, turizm

C) Madencilik, ticaret, turizm

D) Turizm, tarım, sanayi

Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Bölgenin nüfusu

B) Bölgede yapılan ekonomik faaliyetler

C) Bölgenin coğrafi özellikleri

D) Bölgede görülen iklim tipi

Tüketici Hakları Kanunu’na göre satın aldığım ürün arızalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunlu çıkarsa bilinçli bir tüketici olarak yapmam doğru olmaz?

A) Ücretsiz olarak tamir edilmesini isterim

B) Ödediğim ücretin iadesini isterim

C) Yenisiyle değiştirilmesini isterim

D) Yenisini satın alırım

İş adamı Zeki Bey Adana’nın Çukurova ilçesine büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyor.

Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez?

A) İlçede konut sayısı artar

B) Halkın gelir seviyesi artar

C) İşsizlik artar

D) İlçeye göçler olur.

Barınma – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Güvenlik – İç İşleri Bakanlığı

III. Eğitim – Kültür ve Turizm Bakanlığı

Haberleşme – Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı

Yukarıda toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılayan kurumlar eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III     D) IV

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Bakanlıklara bağlı çalışırlar.

B) Toplumsal dayanışmayı artırırlar.

C) Gönüllülerin desteğiyle hizmet verirler.

D) Birçok insana yardım ederler.

– İl, ilçe veya beldelerde görev yaparım. Yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları karşılarım.

– Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirim.

Kendisi hakkında bilgi veren bu görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali    B) Belediye başkanı

C) Kaymakam D) Muhtar

Yerel ve genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına giden bir kişi aşağıdaki haklarından hangisi kullanmıştır?

A) Sosyal güvenlik B) Haberleşme

C) Toplantı D) Katılım

Başarılar dilerim…

……………………….

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Deneme sınavını word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ