Seçmeli Medya Okuryazarlığı 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 7. SINIFLAR

SEÇMELİ MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

 

Adı – Soyadı: ……………………………….……….…………..  Sınıf – Nu:……………………..

 

 1. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Mücadelesi sürecinde iletişim adına aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
 2. A) Anadolu ajansını kullanması

B)Komutanlarla iletişimde telgrafı kullanması

C)İradei Milliye ve Hakimiyeti milliye gazetelerini çıkarması

 1. D) Sosyal medyadan yararlanması

 

 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin tanımlarından biri değildir?
 2. A) İletişim, düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alış verişidir.
 3. B) İletişim, kişilerin birbirlerini tanıma surecidir.
 4. C) İletişim çeşitli yöntemlerle bilgi, duygu, düşünce ve becerilerin aktarılmasıdır.
 5. D) İletişim, kitle iletişim aracılığıyla dünyada olup bitenden haberdar olmaktır.

 

3.

I- Medyayı bilinçli bir şekilde takip eder.

II- Toplumsal hayata daha aktif ve etkin katılır.

III-Medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahiptir.

IV-Yaşamını medyaya göre düzenler.

Yukarıda verilenlerden hangisi bir medya okuryazarının taşıdığı özelliklerden biri değildir?

 1. A) I-II B) II-III
 2. C) III- IV D) Yalnız IV

 

4.Yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklâmlar, internet v.s.) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek olarak ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)İletişim            B)Reyting
C)Tekzip            D)Medya Okuryazarlığı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı dersinin bize sağladığı katkılardan biri değildir?
 2. A) Medyayı etkin ve akılcı şekilde kullanmak
 3. B) Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmek
 4. C) Medyanın gerçek hayatın kendisi olduğunun farkına varmak
 5. D) Medyadan gelen bilgileri eleştirel şekilde değerlendirmek
 6. Medyanın en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

A)Gündem değiştirmek
B)Ünlülerin hayatlarını anlatmak

C)Haber ve bilgi vermek
D) Sosyal arkadaşlıklar kurmak

 

 1. Günümüzde, kitle iletişiminde aşağıdaki haberleşme araçlarından hangisi kamuoyu oluşturmada daha çok etkilidir?
 2. A) Radyo   B) Gazete
 3. C) Dergi   D) Televizyon

 

8.I-Eğlendirme          II- Haber verme

III-İş bulma            IV- Kamuoyu oluşturma

Yukarıda verilenlerin hangisi kitle iletişim araçlarının işlevi değildir?

 1. A) I B) II C) III    D) IV

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi medyanın olumsuz yönlerinden birisidir?
 2. A) Bilgilendirme ve haberdar etme
 3. B) Şiddet programlarına yer verme
 4. C) Kamuoyu oluşturma
 5. D) Eğlendirme

 

 1. Medyanın aşağıda verilen işlevlerinden hangisi ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır?

A)Eğlendirme               B)Reyting

C)Haberdar etme         D)Tanıtım ve reklam

 

 1. Aşağıda iletişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İletişim sadece karşımızdakiyle konuşmaktır.

B)Etkili iletişimde jest-mimikler önemlidir.

C)Etkili iletişimde saygı önemlidir..

D)Karşımızdaki konuşurken ona odaklanılmalıdır.

 

 1. Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisiyle iletişim kurulduğunda anında geri bildirim alınabilir?

A)Telefon                  B)Dergi

C)Sinema                 D)Mektup

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözsüz iletişim içerisinde yer almaz?
 2. A) Ayşe’nin telefonda babasıyla görüşmesi
 3. B) Ahmet’in arkadaşına el sallaması
 4. C) Öğretmenin soruyu bilen öğrencisine gülümsemesi
 5. D) Çektiği acının yüzünden okunması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir?
 2. A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı.
 3. B) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşısında geçiriyor.
 4. C) Özlem’in televizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var.
 5. D) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor
 6. Aşağıdakilerden hangisi medyayı gereğinden fazla kullandığımızın bir göstergesi değildir?
 7. A) Doğru bilgiye ulaşmak için araştırma yapmamız
 8. B) Ekran başında saatlerce kalmamız
 9. C) Okuldaki başarımızın düşmesi
 10. D) İnsanlarla olan ilişkilerimizin azalması

 

 1. Bir medya ortamında reklam ve tanıtım gibi içerikler çoğunlukta ise bu medya ortamının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Siyasi B) Ticari
 3. C) İdeolojik D) Dini

 

 1. Medya ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I-  Kişiler aynı mekânı paylaşmıyorlarsa iletişim kurmak için bir iletişim aracına ihtiyaç duyarlar.

II- Mesaj (ileti) bir iletişim ögesidir. Mesaj alıcıya ulaşmamış ve geri bildirim alınmamışsa iletişim gerçekleşmemiş demektir.

III- Dinleyicinin konuşmaya ilgisizliği sözlü iletişimi engeller.

IV- Alıcının geri bildirim vermesi iletişimi etkilemez.

 1. A) II – IV B) I – III
 2. C) II D) Yalnız IV

 

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimi engelleyen tutum ya da davranışlardan biridir?

A)Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemek

B)Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak

C)Karşımızdaki kişiyi koşulsuz kabullenmek

D)Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak

 

19.Medya çalışanlarının en büyük korkulu rüyası yayınlardaki kısıtlama ya da yasaklamadır.

Aşağıdakilerden hangisi buna verilen isimdir?

 1. A) Reyting B)Empati
  C) Sansür                     D)Tekzip

 

 1. Aşağıdaki dizilişlerden hangisinde iletişim sureci doğru olarak sıralanmıştır?
 2. A) Mesaj-kanal-geri bildirim-kaynak-alıcı
 3. B) Geri bildirim-alıcı-kaynak-kanal-mesaj
 4. C) Kaynak-mesaj-kanal-alıcı-geri bildirim
 5. D) Kaynak-mesaj-kanal-geri bildirim-alıcı

 

 1. Ulaştırılmak istenen mesaj ya da iletinin birden çok kişiye ulaştırılmasını sağlayan iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mektup    B) Telgraf
 3. C) İnternet   D) Telefon

 

22.İnsanların duygu ve düşüncelerini anlatmak için kullandıkları akla gelebilecek her türlü yola …………….denir .

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük getirilebilir?

A)Cümle    B)İletişim   C)Empati     D)Medya

 

 1. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi kitle iletişim aracı değildir?

A)TV    B)Dergi     C)Telefon     D)Gazete

 

 1. Aşağıda iletişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İletişim sadece karşımızdaki kişiyle konuşmaktır

B)Etkili iletişimde jest ve mimikler önemlidir.

C)Etkili bir iletişimde saygı önemlidir

D)Karşımızdaki kişi konuşurken ona odaklanmalıyız.

 

 1. Eğer dikkatli değilseniz, medya sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi, zulmeden insanları sevmenizi sağlar. Malcolm X

 

Yukarıdaki sözden çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Olaylar en doğru şekliyle medyadan takip edilebilir.
 2. B) Eğer dikkat edilmezse, medya insanları yanlış yönlendirebilir.
 3. C) Hiçbir medya aracına güvenilmemelidir.
 4. D) Doğru bilgilere ancak internet ortamında ulaşırız.

 

Yedek Soru

 

 1. Yapılan bazı araştırmalara göre gazete, dergi, televizyon gibi medya kuruluşları aracılığı ile dile getirilen kamuyu ilgilendiren bazı sorunlar kısa sürede çözüme kavuşmaktadır.

Buna göre medya ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 1. A) Medya kamuoyu oluşmasında etkilidir
 2. B) Medya olayları çarpıtmaktadır.
 3. C) Halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır
 4. D) Medya halkın bilinçlenmesine katkı sağlar.

 

Not: Her soru 4 puandır. Süreniz 40 dakika.

Başarılar Dilerim…

…………….

Ders Öğretmeni

Cevap Anahtarı

1:   D          11: A         21: C

2:   A          12: A         22: B

3:   D          13: A         23: C

4:   D          14: B         24: A

5:   C          15: A         25: B

6:   C          16: B         26: B

7:   D          17: D

8:   C          18: D

9:    B         19: C

10:  D         20: C

Yazılı sınavı word olarak indirmek için buraya tıklayınız…