5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM ATATÜRK ORTAOKULU

 1. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

Adı – Soyadı:………………………………………………………………………….   Sınıf – No:………………..

 Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız. 16 Puan

(. . . ) 1. Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.

……………………………………………………………………………………………

(. . . ) 2. Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.

……………………………………………………………………………………………

(. . . ) 3. Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.

……………………………………………………………………………………………

(. . . ) 4. İstediğimiz mesleği seçmek sorumluluklarımızdan biridir.

……………………………………………………………………………………………

(. . . ) 5. Her çocuğun yaşama hakkı vardır.

……………………………………………………………………………………………

(. . . ) 6. Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.

……………………………………………………………………………………………

(. . . ) 7. Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.

……………………………………………………………………………………………

(. . . ) 8. Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.

……………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız. 12 Puan

etkileri sorumluluk fikirlerimizi saygı ulusal beslenme
 1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi …………………….….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar.
 2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına ………………..……… göstermeliyiz.
 3. Bir olayın çok sayıda …………………………..….. olabilir.
 4. ……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.
 5. Her çocuğun yeterli ……………………………….…… hakkı vardır.
 6. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………..…………………. söyleyebiliriz.

 Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. Aşağıdaki haklar ile ilgili sorumlulukları eşleştiriniz. 10 Puan

                Hak                                                                 Sorumluluk

(. . . ) Okulda eğitim görmek                               A = Odamı temiz ve düzenli tutmak

(. . . ) Oyun oynamak                                          B = Okula zamanında gitmek

(. . . ) Evde kendime ait odamın olması              C = Oyuncakları zarar vermeden kullanmak

Aşağıdaki sorunun cevabını sorunun altına yazınız. 20 Puan

 1. Öğrenci olarak sorumluluklarımız nelerdir? Örnekler veriniz.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 5 puan

 I. Geçmişte yaşanalar ile günümüz

arasın da bağlantı kurabilirim.

 1. Haklarımı öğrenebilirim.

III. Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.

Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardandır?

 A) I ve II B) I ve III

 1. C) II ve III D) I, II ve III
 2. Mahallemize yeni bir çocuk parkı yapıldı. Çevresinde yürüyüş alanları da var. Ayrıca

içinde bir basketbol sahası da yer alıyor. Küçük çocuklar parkta oynarken büyükler de spor

yapma imkanı buluyorlar.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A) Parka sadece çocuklar gelmelidir. B) Parkın yapılmasıyla insanlar spor yapma imkanı bulmuştur.

C) Park çok eskidir.          D) Parkın çevresinde spor alanları yoktur.

 1. Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?   
 2. A) Öğrenci olmak   B) Kısa saçlı olmak   C) Üye olmak     D) Torun olmak
 3. Çevremizde katılabileceğimiz çok sayıda grup vardır.
 4. Kulüp üyesi
 5. Fabrika işçileri

III.Market müşterisi

Yukarıdaki gruplardan hangilerinde yer alabiliriz?

A) I B) I,II C) I, II ve III D) I, III

 1. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?

A) İş bölümüne katılmak

B) İşte çalışmak

C) Camları silmek

D) Dersleri dikkatli dinlemek

 1. Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi

haklarını kullanamamışlardır?

 A) Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma

B) Oyun oynama-yeterli beslenme

C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma

D) Düşüncelerini söyleme-oyun oynama

 1. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Irmak Korkmaz’ın hangi haklarını kullandığını altına yazınız. 12 Puan

 Irmak Korkmaz okula gitti.

…………………………………………………………………

 • Hastalandığında hastanede muayene oldu.

…………………………………………………………………

 • Okulda okul temsilcisi seçimlerine katıldı.

…………………………………………………………………

 • Arkadaşlarıyla parkta oyun oynadı.

…………………………………………………………………

  Not: Süreniz 40 dakikadır…

                         Başarılar Dilerim

                        ………….

               Sosyal Bilgiler Öğretmeni