7. Sınıf Hazırlık (İOKSBS) Sınav Soruları

7. Sınıf Hazırlık (İOKSBS) Sınav Soruları

ADI-SINIFI:

– iletişim nedir? İletişim çeşitleri nelerdir? Beden dili( jest, mimik) ve pandomin nedir? Kimler iletişim kurabilir?

-İletişimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdir, örnekler vererek açıklayınız?

-Etkili iletişim ve dinleme kuralları nelerdir? Empati, önyargı, çatışma, uzlaşma, ben dili sen dili örnekle açıkla?

– Kitle iletişimi nedir? Yararları, zararları nelerdir? Kitle iletişim araçları kaça ayrılır, örnek ver, akıllı işaretleri yaz

-Eski ve yeni iletişim araçları nelerdir? En etkili araç hangisi? Kültürel çatışma, kamuoyu, RTÜK, TRT’nedir?

-Basın-yayın nedir? Bir gazeteci her şeyi yazma özgürlüğüne sahip midir? Neden? Basın ahlak kuralları nelerdir?

– Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme, düşünce, düşünceyi yayma basın özgürlüğü nedir?

– Olağanüstü haller nedir? Hangi haklar asla sınırlandırılmaz? Tekzip, sansür, medya, yayın nedir?

-Atatürk tarafından kurulan gazeteleri sırasıyla yazarak amaçlarını açıklayınız?

2.ÜNİTE

– Nüfus dağılışını etkileyen etmenler neler? Nüfus yoğunluğu nasıl hesaplanır? Nüfus artışı ve yoğunluğu nedir?

– Türkiye’deki sık nüfuslu yerlerin nedenlerini, en yoğun bölgemizi ve 5 ilimizin neden yoğun olduğunu yazınız

– Türkiye’de seyrek nüfuslu yerlerin nedenlerini, en seyrek bölgemizi, 5 ilimizin neden yoğun olduğunu yazınız

– ilk nüfus sayımı ne zaman hangi amaçla yapıldı? Nüfus neden sayılır, neler sorulur?-Tüik, adnks, dpt nedir

– Nüfus miktarını neler etkiler, ülkemizde uygulanmış nüfus politikalarını açıklayınız? İstihdam nedir?

– Nüfus piramidi nedir? Hangi bilgileri verir? Gelişmemiş, gelişmekte, gelişmiş ülke piramitleri çizin, açıklayın

– Aktif ve bağımlı nüfus nedir? Ülkemizdeki oranları nedir? Demografi nedir, kaç yaşından önce çalışmak yasak?

Ülkemizin nüfusunun, sayısı, cinsiyetoranı, eğitim durumu, çalışma durumu nasıl, zorunlu eğitimi açıklayın?

– Göç nedir, çeşitleri nelerdir? Göçün nedenleri, sonuçları nelerdir? Beyin göçü, mübadelenedir? Örnek veriniz.

– Tersine göç nedir, ülkemizde özellikle nerede görülür, neden? İltica, soykırım, etnik baskı aile planlaması ne?

-Yerleşme, seyahat, çalışma, eğitim haklarını açıklayın bunlar hangi durumlarda kısıtlanabilir? Hazine arazisi ne?

– Sgk nedir çeşitlerini açıklayınız, çatom nedir, sektör nedir kaça ayrılır, her sektöre örnek ver, hangi sektör önde

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevi nedir, İŞKUR, TOKİ, doğal nüfus artışı, kalifiye, (vasıflı) nedir?

3.ÜNİTE

– Türklerin ilk yurdunu haritada göster, neden göç etmek istiyoruz ve neden özellikle Anadolu isteniyor?

–  Anadolu’ya İlk akınları kimler ne zaman, hangi amaçla yaptı, o sırada Anadolu’da hangi etnik gruplar vardı?

– Büyük Selçuklu devletini ne zaman nerede kim nasıl kurdu- nasıl yıkıldı?- Nizamiye medreselerini açıkla?

– Pasinler savaşı hangi devletlerarasında yapılmıştır? Sonuçları nelerdir

– Malazgirt Savaşı tarafları, nedenleri, sonuçları neler, bayındırlık, gaza, cihat, fetih, iskân, külliye nedir?

– 1. Beylikler hangileri nerede kuruldu, ünlü eserleri, özellikleri ve beyleri kimlerdir? Unesco eseri kimin?

– Miryakefelon Savaşı hangi devletlerarasında oldu. Sonuçları nelerdir?

– Anadolu(Türk) Selçuklu Devleti kaç yılında kim tarafından, nerede kurulmuştur? Neden kıyı bölgeleri fethetti?

– Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına neden olan savaşın adı nedir? Kimle nerede savaştı sonuçları nelerdir

– Ahilik, kervansaray, külliye, imece, sosyal devlet, şifahane, tarikat, medrese, darüşşifa, han, imaret, kümbet?

-Bedesten, Bimarhane, siyasi birlik, merkezi otorite, cihat, gaza, rejim, elçi, tersane nedir?

– Anadolu Selçuklu zamanında Türk-İslam âlimlerini ve eserlerini, önemlerini yazın

– Haçlı Seferleri’nin nedenleri-sonuçları nelerdir? Sınıflandırarak açıklayın1. 2. 3. .4 haçlı seferlerini açıklayın?

– 2. Beylikler dönemi ne zaman başlamıştır, beyliklerin merkezleri neresidir, denizci beylikleri yazınız

– Osmanlı Devleti kim tarafından nerede, ne zaman kurulmuştur? Hangi oğuz boyuna mensuptur?

– Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesini sağlayan etmenleri sınıflayarak açıkla? Tekfur nedir?

– Osmanlı devleti kuruluş dönemi padişahlarını ve önemli olaylarını yazınız?

– Çimpe kalesi nerededir? Önemi nedir ne zaman fethedilmiştir, Orhan bey döneminde nerede tersane açıldı?

Divan donanma tersane, millet sistemi devşirme, ne zaman uygulanmaya başlandı, faydaları neler?

– Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış şehirler hangileridir? Hangi padişahlar zamanda oldu?

– İskân politikası nedir? Amaçları ve yararları nelerdir? Nerede uygulanmıştır?

– Osmanlı Devleti’nde İstanbul’u ilk defa kuşatan padişah hangisidir?

– Edirne’yi alarak başkent yapan padişah hangisidir?-Sultan unvanı alan ilk padişah kimdir,

– Ankara Savaşı’nda yenilerek fetret devrinin başlamasına neden olan padişah kimdir? Fetret nedir

– Fetret devrini sona erdirerek Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan padişah kimdir?

– İstanbul’un fethinin nedenlerini sınıflayarak açıkla? İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir?

– İstanbul’un fethinin sonuçlarını sınıflayarak açıkla? Türk ve dünya tarihi açısından ayırınız?

– Fatih Sultan Mehmet’in denizlerdeki fetihleri nelerdir? Denizlerde yaptığı fetihlerin amacı nedir?

-Denizlerde hangi padişah nereyi alıp Türk gölü yapıyor, Girit adası neden uzun sürede fethedildi?

-Kıbrıs’ın fethi neye neden oldu preveze ve inebahtı savaşlarının neden ve sonuçlarını yazınız?,

-Donanmamızın yakıldığı yerleri ve yakan devletleri yazınız? Ünlü denizcilerimizi yazınız?

– İpek ve baharat yolları Osmanlıya nasıl geçti? Bu yolların önemi nedir? Ne zaman önemini kaybetti?

– Halifelik nedir, Osmanlıya ne zaman nasıl geçti ne zaman kaldırıldı

– Osmanlı’da ilk orduyu kim kurdu ordu sistemi kaça ayrılır, görevleri nelerdir? Ulufe, Cülus nedir?

– Divan-ı Hümayun nedir?

– Sadrazam, Kazasker, Defterdar, Nişancı, Kaptan-ı Derya, Şeyhülislam hakkında bilgi veriniz.

– Hoşgörü, mütevazılık, imarethane, ahitname, berat nedir? Balkanlar fetret döneminde neden kopmadı?

-Osmanlı şehirleri nasıldı? Sosyal yaşamı anlat,-Osmanlı da değişim ve süreklilik ne demek örnekle açıklayın?

– Etkileşim nedir? Osmanlı Avrupa’yı hangi alanlarda etkiledi hangi alanlarda etkilendi?

– Seyyah nedir en ünlü seyyahımız ve eseri nedir?

-Islahat nedir? İlk ıslahatla ne zaman hangi alanda yapıldı neden?

– Lale devri yenilikleri hangi alanlarda yapıldı nelerdir? Lale devri padişahı ve sadrazamı kimdir?

– 17, 18. 19. Yy ıslahatları hangi alanlarda yapılmıştır?

– III. Selim ıslahatları nelerdir?

– II. Mahmut ıslahatları nelerdir? Hangi alanlarda hangi ıslahatlar yapılmıştır?

– Ziraat bankasının kurulma amacı nedir?- Şurayı devlet, sanayii nefise, darülfünun, darülaceze nedir?

– Türbe, kümbet, arasta, bank-ı dersaadet Rumeli(Trakya, balkanlar)neresidir? darilmuallimat nedir?

– ilk demir yolu nereye niçin yapıldı? Şirketi Hayriye, ilk gazete nedir? Darüşşafaka, berri hümayun

– Yeni kurumlarla değişen Osmanlıyı açıklayın?

4.ÜNİTE

– Bilim insanlarının en belirgin özellikleri nelerdir? Buluş, keşif, icat, mucit nedir? İcat neden yapılır?

– Bilimin dünyada ilk geliştiği uygarlıkları yaz haritada göster, ortak özelliklerini ve icatlarını yazınız?

-Astronomi, astroloji, rasathane, hiyeroglif, papirüs, parşömen, çömlekçi çarkı doğa bilimleri nedir?

-Söz uçar yazı kalır ne demek, yazının tarihini ve önemini açıklayınız? Kil tablet, Çeşmi bülbül nedir?

Harezmî, biruni ibni sina, ululğ bey, ali kuşçu, takiyyüddin, piri reis, razi, Farabi, ibni Haldun, Ömer hayyam özellikleri?

-Türk-İslam bilim adamlarını ve hangi alanda çalışmalar yaptıklarını, eserlerini anlatınız, beytülhikme nedir?

– Kâğıt ve matbaanın Avrupa’da ve Osmanlı’daki gelişimi nasıl ne zaman olmuştur, neden gecikmiş

– Pusulanı bulunuşu neye neden olur Pusula ile Coğrafi Keşifler arasında ne tür bir bağlantı vardır?

– Kâşif nedir,Coğrafi Keşifler nedir? Nedenleri nelerdir?  Başlıca kâşifleri yazarak keşiflerini yazınız.

– Coğrafi Keşiflerin sonuçları nelerdir? Osmanlıya etkisi ne oldu Osmanlı ne yaptı kapitülasyon nedir?

– Rönesans nedir? Rönesans’ın nedenleri ve sonuçlarını belli başlı Rönesans sanatçılarını ve eserlerini yazınız

Papalık enginizasyon, endülüjans, enterdi,  kilise, Ortodoks, Katolik, mezhep, iktisat nedir?

– Reform nedir? Nerede başladı nedenleri neler? Reformu başlatan kişi kim? Laiklik nedir?

– Reform un sonuçları nelerdir?Hangi mezhepte etkili oldu, neden Ortodoksları etkilemedi?

– Aydınlanma çağı nedir, bu dönemde yetişen bilim adamları ve çalışmalarını yazın

– Sanayi inkılabı nedir?Sanayi inkılabının nedenleri nelerdir? Sanayi inkılabının sonuçları nelerdir?

-Sanayi(endüstri) inkılabının dönüm noktaları neler? Sendika nedir? Dünya savaşına etkisi nedir,Sömürge nedir?

-Coğrafi keşifleri, Rönesans, reform, aydınlanma, sanayi, Fransız ihtilali Osmanlıyı nasıl etkilemiştir

Ortaçağda İslam ve Avrupa medeniyetini düşünce özgürlüğü bakımından karşılaştır

Ortaçağ Avrupa’sının siyasi ekonomik sosyal durumunu açıklayın? Skolastik düşünce ne?

Katolik, pozitivizm nedir? Mona Lisa tablosu kimin eseri?

-Sosyal bilimler, simya,   laiklik, papalık, mezhep, skolâstik, mumyalama, burjuva(mesen) kil tablet nedir?

  1. ÜNİTE:

İlkçağda, ortaçağda ve günümüzde toprağın önemini yaz? Bu çağlardaki Devletlerin toprak politikasını yaz?

– Tımar(ikta) sistemini açıklayın?Faydaları nedir, ne zaman kalktı.

Tarıma destek veren kuruluşları yazınız, açıklayınız? Tarımda verimi artırmak için ne yapılmalı, GAP nedir?

-İpek, baharat ve kral yollarının başladığı bittiği yerleri, neler taşındığını, önemini ve tarihi gelişimini anlat?

– Önemli boğaz ve kanalları açıklayın, Türk boğazlarının önemini yaz? Ticaret yolları neleri etkiler?

Sanayi inkılabının sosyal ve ekonomik sonuçlarını yaz? Osmanlıya etkisi nasıl oldu?

– Vakıf, Vakfiyenedir? Kimler vakıf kurabilir nasıl kurulur şartları neler Vakıf eserlere örnek ver,Sosyal devlet ne?

– Osmanlıdaki eğitim kurumlarını ve özelliklerini açıkla? Oda nedir? Müderris nedir? Ahi ne demek

Çiftbozan, icazet, ilmiye, protokol,kethüda,narh,yamak,çırak,şed kuşanma,peştamal,destur,saban,zanaat nedr?

Meslek nedir, meslek seçerken öncelikle nelere dikkat etmeliyiz, Eğitim kurumlarının seviyesini ve türlerini yaz?

             6.ÜNİTE

-Yönetim şekillerini ve özelliklerini açıklayınız. Türklerde görülen yönetim şekilleri ne meşrutiyet, saltanat nedir?

– Kut’u açıklayın.Kurultay, divan ve TBMM’yi açıklayınız.  Osmanlıda demokratikleşme hareketlerini açıklayınız?

-Tanzimat, ıslahat, meşrutiyet dönemleri nedir özelliklerini yaz? Anayasa nedir, ilk anayasamız nedir?

– Anayasalarımızı, özelliklerini ve anayasanın değişmez maddelerini ve 2. Maddesindeki özellikleri açıklayınız

– Kuvvetler nedir? Bu kuvvetleri hangi organlar kullanır, kuvvetler birliği – kuvvetler ayrılığı ne demektir?

– Bir kanun teklif/tasarısının kanun olana kadar izlediği yolu yazınız. komisyon, yasa,veto,resmi  gazete nedir?

-TBMM’nin, yürütmenin ve yargının bölümlerini ve görevlerini açıklayın?

Vatandaşların görevleri nelerdir? Etkin vatandaş ne demek?

– Toplum yaşamına katılma yollarını açıklayın. Medya STK ve siyasi partileri açıklayın, demokrasinin ilkeleri nedir

  1. ÜNİTE

-20 yy başlarında Osmanlının durumu nasıldı, Trablus ve balkan savaşlarının neden ve sonuçları nelerdir?

– 1. Dünya genel ve özel nedenleri nelerdir? Grupları yazın, Panslavizm nedir? Osmanlı için etkisi ne?

– 1. Dünya Savaşı’nı başlatan olay nedir?- Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girme nedenlerini yazınız.

– Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Almanya yanında savaşa girme nedenlerini yazınız. Seferberlik nedir?

– Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheleri (özellikle Çanakkale) yazarak kısaca açıklayınız.

-Osmanlının 1. Dünya savaşından çekilme nedenlerini ve Mondros ateşkesini açıklayınız?

-Wilson ilkelerini,1.dünya savaşının sonuçlarını,  milletler cemiyetini açıklayın

– Küresel sorun ve sorunlar nedir Bu sorunların çözümleri neler? Küresel ısınmayı açıklayın? Zararları nelerdir?

– Küresel sorunlar için kurulan uluslararası kuruluşlara örnekler vererek kurulma amaçlarını yazınız.

– Ortak miras nedir? Sit alanı nedir Ortak miras koruma yolları nelerdir?

Ülkemizdeki Unesco listesinden örnek veriniz.