H Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

H Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Hak: Kişiye hukuken tanınmış çeşitli yetki, özgürlük ve olanaklar.
Halife: Hz Muhammet’ten sonra onun yerine devlet başkanı olan ve Müslümanların imamlığını yapan kişiye verilen unvandır.
Ham Madde: Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu.
Has: Hükümdara özgü olan. Osmanlı Devleti’nde yıllık geliri 100.000 akçeyi aşan dirlik.
Hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.
Hidroelektrik Santral: Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez.
Hoşgörü: Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu.
Hümayun: Devletle ilgili.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir