G Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

G Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Ganimet: Müslümanların savaşta düşmandan aldığı mal, para gibi taşınır eşya.
Gayzer: Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.
Gaza: İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş.
Gazi: İslam inanışına göre din uğruna yapılan kutsal savaşlara (cihat) katılanlara verilen addır.
Gelir: Geçimini sağlamak adına belirli zaman ve belirli kriterlerce belirlenip yapılan iş karşılığı elde edilen para veya mal.
Gider: Geçim için elde edilen gelirin harcanmasıdır.
Göç: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.
Gümrük: Bir ülkeye giren ya da ülkeden çıkan her türlü eşyadan alınan vergi, resim veya harçtır. Gümrük kavramı, bu işlemlerin yapıldığı yer içinde kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir