A Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

A Harfi ile Başlayan Sosyal Bilgiler Terimleri

Adalet: Hak olanın verilmesi doğruyu bulması, hukuka göre uygunluk gerektirmektir.
Afet: Can ve mal kaybına yol açan, önlenemeyen doğa olaylarıdır.
Aforoz: Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde, dine ve dinsel kurumlarla otoritelere karşı ağır suç işleyenlere kilise tarafından verilen cemaat çıkarılma cezasıdır.
Aile: Toplumda kan bağına bağlı olarak oluşan en küçük yapı taşı olan birime aile denir.
Akçe: Osmanlı Devleti’nde 1820 yılına dek kullanılan ve para birimi olarak kabul edilen gümüş sikkedir.
Aktivist: Hedefleri ve ideallerine yönelik düşüncelerini fikirlerini gerçekleştirerek eyleme döken kişilere denir.
Algı: Bir olayın bilincine varıp idrak etme durumu.
Ana fikir: Yazılan bir metinde yazarın asıl olarak anlatmak istediği vurgu yaptığı düşünce.
Anatomi: Canlı varlıkların yapısını inceleyen bilim dalına denir.
Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa.
Angarya: Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş.
Antik: Eski Yunan uygarlığı başta olmak üzere İlk Çağdaki uygarlıklara ait olan tarihi eserlere veya düşüncelere denir.
Antiseptik: Vücudun çeşitli yerlerinde oluşmuş mikropları temizlemek için kullanılan kimyasal ürün.
Arkeoloji: İlk Çağdan itibaren bu güne süregelen zaman zarfı içerisinde tarihi daha iyi aydınlata bilmek adına var olan kazı bilimine denir.
Astronomi: Yıldızlar ve yıldızların hareketlerini inceleyen bilim.
Aşama: İstenilen amaç doğrultusunda belirli kriterlere göre oluşturulmuş basamaklı ya da kademeli sisteme denir.
Atölye: Sanat ile uğraşan kişilerin uğraşlarını gerçekleştirdikleri ürün ortaya koydukları yere denir.
Ayrıcalık: Bir kimseye ya da topluluğa diğer insanlara gösterilmeyen imtiyaz durumuna başkalarından üstün görülmesine denir.
Ayin: Dini tören.
Ayrımcılık: Kişi ve grupların ayrı tutulması.
Azınlık: Bir toplumda sayıca az olan etnik kökeni ya da kültürel özellikleri farklı olan kimselere denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir