Ülkemizde Yer Alan Ortak Miras Unsurları

Ülkemizde Yer Alan Ortak Miras Unsurları

Düşünce, edebiyat, sanat, bilim, teknoloji, mimari gibi maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bu ürünler bütün inanlar için anlamlıdır ve bu nedenle de insanlığın ortak mirası olarak kabul edilirler.

Bu bırakılan öğelerin bir kısmı insan emeğiyle yapılmış eserler, bazıları ise doğal olarak oluşan eserlerdir.

Doğal Varlıklarımızın Bazıları: 

  • Kapadokya
  • Damlataş Mağarası
  • Ölüdeniz
  • Manyas Kuş Cenneti’dir.

İnsan Yapımı Varlıklarımızdan Bazıları: 

  • Aspendos
  • Topkapı Sarayı
  • Ayasofya
  • Nemrut’tur.

Ortak Mirasın Özellikleri: 
Ortak miras, tüm insanların binlerce yıl süresince oluşturduğu birikimlerdir. Ortak miras, tek bir ulusa ait değildir, tüm insanlığın malıdır. Ortak mirasa katkıda bulunmak, tüm insanlığın yararınadır.

Her insan ve millet ortak mirasın ürünlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Ortak mirası korumak ve yeni katkılar sağlamak tüm insanlığın görevidir.

Ortak Mirasın Korunması: Bilim, edebiyat ve düşünce ürünleri kütüphanelerde, sanat ürünleri ise müzelerde korunmaktadır. Ayrıca kütüphane ve müzelerde korunamayacak özelliğe sahip olan tarihi ve doğal zenginlikler de uluslar arası örgütler ve hükümetler tarafından “sit alanı” ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Sit Alanı:Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları ile önemli tarihi olayların yaşandıkları yerler ve tespiti yapılmış doğal güzellikleri ile korunması gerekli alanlardır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 1972’de kabul edilen bir anlaşmayla dünyanın korunması gereken kültürel ve doğal varlıkları için bir “Dünya Mirası Listesi” oluşturdu. Anlaşma, bu listeye alınan kültür hazineleri veya doğal alanların uluslar arası işbirliği yoluyla, sıkı kurallar altında, bulunduğu ülke hükümeti tarafından korunmasını öngörüyor.

Kültürel Miras Alanları: Tarihi binalar, arkeolojik alanlar, anıtsal heykeller veya tablolar olabileceği gibi bütünüyle bir kent veya kentin belirli bir alanı da olabilir.

Doğal Miras Alanları: Benzersiz güzellikleri olan bölgeler, dünyada türleri tehlike altında bulunan bitki ve hayvan varlıklarının yaşadıkları yerlerdir. Hem doğal hem kültürel yerler yan yana olduğu bölgeler de karma miras alanlarıdır.

Düzenli olarak yenilenen listede 2007 yılı itibariyle 138 ülkeye ait 830 varlık bulunmaktadır. Bunların 644’ü kültürel, 162’si doğal, 24’ü ise kültürel ve doğal varlıktır. 

Türkiye’de bulunan tarihi eserlerin 9 tanesinin Dünya Miras Listesine alınmıştır.

Ülkemizdeki Ortak Miras Öğeleri
Pamukkale
İstanbul’un Tarihi Alanları
Boğazköy (Hattuşaş)
Xanthos-Letoon
Divriği Ulu Camii
Kapadokya
Safranbolu
Nemrut Dağı
Truva

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir