Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı Ders Notu

Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı Ders Notu

YAŞADIĞIM YERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI (7. Öğrenme alanı- 1.kazanım)

İnsanların çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Ülkeler insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapar. Bir ülkenin bölgeleri arasında yetiştirilen ürün ve üretilen mallar bakımından farklılıklar vardır. Bu durum ülkeler için de geçerlidir. Ülkeler kendi ülkelerinde üretilemeyen veya talebi karşılanmayan ürünleri başka ülkelerden alır. Kendi ürettikleri ürünleri de başka ülkelere satar. Böylece ülkeler arasında ticaret ortaya çıkar. Ülkeler arasındaki ticaret kaçınılmazdır. Çünkü her ülkenin kaynakları, teknolojisi, insan gücü birbirinden farklıdır.
Türkiye de diğer ülkeler gibi ihtiyaç duyduğu petrol, doğalgaz, elektronik cihazlar gibi ürünleri ithal ederken ihtiyaç fazlası olan fındık, buzdolabı, otomobil, çeşitli makineler, tekstil ürünleri vb. ihraç eder.
İhracat (Dış Satım): Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına ihracat (dış satım) denir.

Örnek: Ülkemizden fındık, tekstil ürünlerini başka ülkelere satar.
İthalat (Dış Alım): Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ithalat (dış alım) denir.

Örnek: Başka ülkelerden aldığımız petrol, doğalgaz, elektronik cihazlar gibi.

Ülke ekonomisinin kalkınması için ihracatın çok olup ithalatın az olması gerekir. Ülkemizin dışarıdan aldığı ürünler sattıklarından daha fazladır. Bu durum ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Ülkemiz, tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi ve turizm yönünden farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle ülkemizde üretilen ürünler çok çeşitlidir. Bu ürünlerin ihracatını artırmak için yapılacak çalışmalar hem o yerin ekonomisine dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesindeki üretilen el dokuması peştemaller ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Böylece ülke ekonomimiz gelişmektedir.
Isparta dünya gül yağı üretiminin % 65’ ini karşılamaktadır. Gülyağı üretiminden 30 milyon avro gelir elde etmektedir. Fransa, Kanada, ABD, Japonya, Suudi Arabistan gibi 15 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Gül böylece sadece bölge ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de çok büyük katkı sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir