Çocuk Hakları Her Yerde Ders Notu

Çocuk Hakları Her Yerde Ders Notu

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:

 • Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
 • Her çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal, gelişim hakkı korunmalıdır.
 • Her çocuğun yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi bakım hakkı vardır.
 • Her çocuğun oyun hakkı ve yeteneklerini geliştirebilme hakkı vardır.
 • Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.
 • Her çocuğun isim, vatandaşlık, anne ve babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır.
 • Her çocuğun sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vardır.
 • Her çocuk dinlenme, oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.
 • Her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkı vardır.
 • Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.
 • Her çocuğun din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerekir.
 • Çocuklar her türlü sömürü, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korunmalıdır.

Çocuk haklarının korunması amacıyla UNICEF (Birleşmiş Milletle Çocuklara Yardım Fonu) kurulmuştur. UNICEF’in amacı dil, din, ırk, millet ayrımı yapmadan dünyadaki tüm çocuklara yardım etmektir.

Ülkemizde de bu amaçla SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) kurulmuş, yetiştirme yurtları açılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir