Bilim İnsanları ve Mucitlerin Özellikleri

Bilim İnsanları ve Mucitlerin Özellikleri

Bilim İnsanı ve Mucitlerin Özellikleri:

-İyi bir gözlemcidirler.

-Şüphecidirler.

-Olup biteni olduğu gibi kabul etmezler.

-Eleştiriye açıktırlar.

-Meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacıdırlar.

-Sabırlı ve kararlıdırlar. Bu nedenle çalışmalarını, sonuca ulaşıncaya kadar sürdürürler.

-Planlıdır. Zamanı verimli kullanırlar.

-Tarafsız(gerçekçi) ve önyargısızdırlar.

-Geniş bir hayal ve yorumlama gücüne sahiptirler. Düşünüp yeni fikirler üretirler.

-Gerçeklerden ödün vermeden savunurlar.

-Hata yapmaktan korkmazlar.

-Dürüst ve güvenilir insanlardır. Kendilerine göre hayat prensipleri vardır.

-Şüphecidirler

-Özgüven sahibidirler

-Verimli ve çalışkandırlar.

-Yaratıcı bir zekaya sahiptirler.

Bilim insanı bilimsel bir çalışma yaparken şu basamakları izler;

-Merak ettiği araştırmanın başlangıcında problemi belirler.

-Problemle ilgili olayları izler, gözlem yapar.

-Problemle ilgili deneyler yaparak küçük sonuçlar çıkarır, tahminlerde bulunur.

-Bulunduğu sonuçlarla ilgili genelleme yapar, ilkeler bulur.

-Bulunan ilkeleri yeni deneylere uygulayıp doğruluğunu kanıtlar. Eğer kesin sonuçlara ulaşırsa bu tüm dünyada kabul edilir, kanunlaşır.

-Bilim insanları hedeflerine uzun araştırmalar ve çalışmalar yaparak ulaşmışlardır. Her çalışma olumlu sonuçlanmış veya bazı çalışmalar sonunda farklı buluşlara ulaşılmıştır.

-Bilim insanları, sahip oldukları bilgilerle yetinmeyip problemin çözümüne yönelik değişik kaynaklardan bilgi toplamayı da ihmal etmez. Başka bilim adamlarının görüş ve bulgularından da yararlanırlar. Doğru yöntemleri bulmaya çalışarak zaman kaybını en aza indirmeye çalışırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir