Marmara Bölgesi’nin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları

Marmara Bölgesi’nin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ülkemizde üç farklı iklim tipi görülmektedir. Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır. Ülkemizde yedi farklı coğrafik bölge bulunmaktadır. Ülkemizin farklı coğrafik bölgelere sahip olması bitki örtüsü, toprak özellikleri, yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri bakımından meydana gelmektedir.

Ülkemizde yedi farklı coğrafik bölgenin farklı coğrafik özelliklere sahip olması farklı ekonomik kaynakların oluşmasında etkili olmuştur. Marmara Bölgesi, ülkemizin kuzeybatısında bulunan bir bölgedir. İki boğazla iki kıtanın birleştiği noktada bir iç denize ev sahipliği yapmakta ve bu iç denizden ismini almaktadır.

Marmara Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, denizcilik, sanayi faaliyetleri ve hizmet alanları bakımından ekonomik kaynaklar bulunmaktadır. Marmara Bölgesi, yüz ölçümü ortalama seviyede olmasına rağmen ekonomik kaynaklar bakımında oldukça varlıklıdır. Ayrıca nüfusu da çok yoğundur.

Marmara Bölgesi’nde tarım, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, sanayi faaliyetleri oldukça yaygındır. Gıda endüstrisi, ulaşım endüstrisi, tekstil sanayi çok gelişmiştir. Bütün bunlar ekonomik katkı sağlamakta ve ülke ekonomisinin gelişmesinde pay sahibi olmaktadır.

Bölgede denizcilik faaliyetlerinin yapılması, demir yollarının, oto yollarının faal olarak kullanılması ayrıca bir ekonomik kazanç oluşturmaktadır. Bölgede büyük şehirlerin varlığı da ekonomik katkı oluşturmaktadır. Marmara Bölgesi’nde turizm faaliyetleri de tarihi eserlerin varlığı, doğal güzelliklerin yaygın olması nedeniyle yapılabilmektedir. Bu nedenle ekonomiye katkı oluşturma bakımından oldukça önemli bir bölgedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir