Ege Bölgesi’nin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları

Ege Bölgesi’nin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları

Ege Bölgesi, ülkemizin en batısında bulunmaktadır. Ege Bölgesi, Ege Denizi’ne kıyıdır. Dağlar denize dik olarak uzanmaktadır. Bu da yeryüzü şekillerini doğrudan etkilemektedir. Bölgede tarım ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Akdeniz iklimi bölgede hakim olduğu için tarım ürünleri verimli ve çeşitlidir.
Ege Bölgesi’nde toprak özellikleri çeşitli farklılıklar barındırdığından önemli doğal güzellikler de bölgede yer almaktadır. Bu bakımdan tarihi eserlerin varlığı, doğal güzelliklerin oluşumu bölgede turizmi de geliştirmiştir. Kıyı şeridinin girintili çıkıntılı olması bölgede liman ticaretlerinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Ege Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, denizcilik, dokumacılık, çinicilik, madencilik gibi alanlarda ekonomik getiriler elde edilmektedir. Hizmet alanları da geliştiğinden ekonomik kalkınmaya faydası çok büyüktür. Ülke ekonomisinin gelişmesinde Ege Bölgesi önemli bir yere sahiptir. Ulaşım alanlarındaki yatırımlar da ülke ekonomisinin gelişmesinde etkili olmaktadır.

Ülkemizin ekonomisinin hızla gelişmesi doğal kaynakların doğru kullanımı sayesinde yaşanmaktadır. Enerji kaynaklarının ekonomiye katkı sunması bölgesel kalkınmaların yaşandığı kadar ülke çağında kalkınmalar yaşanmasında da etkili olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir