Temel Haklarımız Ders Notu

Temel Haklarımız Ders Notu

TEMEL HAKLARIMIZ

Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
1-Kişi Hak ve Hürriyetleri:-Kişi dokunulmazlığı-Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)-Yerleşme ve seyahat hürriyeti-Din ve vicdan hürriyeti-Düşünce ve kanaat hürriyeti
Bilim ve sanat hürriyeti-Toplantı hak ve hürriyeti Mülkiyet hakkı
2-Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler: Ailenin korunması-Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi-Çalışma ile ilgili haklar
Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt-Sağlık, çevre ve konut hakkı-Sosyal güvenlik hakları-Tüketici hakları
3-Siyasi Haklar ve Ödevler: Türk vatandaşlığı-Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları-Kamu hizmetine girme hakkı-Dilekçe hakkı
Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.
Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü: Anayasamızın 23. maddesi gereğince istediği yere yerleşebilir veya seyahat edebilir. Ancak bu hakları savaş, terör, salgın hastalık, tarihi eser bölgelerine zarar vermemek gibi nedenlerle bu hakları kanunlarla kısıtlanabilir.
İnsanlar tarihi eser kalıntıları olan yerlere (sit alanları), hazine ve ya özel arazilere yerleşemez.
Seyahat hakkı ise kişinin suç işlenmesi, sağlın hastalık bölgelerine gitme veya ayrılma gibi durumlarda kısıtlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir