Afetler ve Çevre Sorunları Ders Notları

Afetler ve Çevre Sorunları Ders Notları

AFETLER ve ÇEVRE SORUNLARI (3.ünite 4.kazanım)
Afet: Doğada meydana gelen ve yıkımlara sebep olan hızlı değişimlere afet denir.
Doğal Afet Çeşitleri:
1- Deprem: Yer kabuğundaki aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlere deprem denir. Deprem
ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.
Depremde en riskli bölgeler: Marmara, Doğu Anadolu ve Ege Bölgeleridir.
En az riskli bölgeler: Konya, Aksaray, Karaman

Depremin Zararını Azaltmak İçin Yapılacaklar:
1- Binalar fay hatları ve yumuşak zeminlere yapılmamalıdır.
2- Bina yapımında kaliteli malzeme kullanılmalıdır.
3- Deprem konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
4- Evimizdeki eşyalar sabitlenmelidir.
5- Deprem bölgesinde çok katlı binalar yapılmamalıdır.
2- Sel: Yağışlar sonrasında ortaya çıkan büyük su baskınlarına sel denir. Sel en çok yağışın bol olduğu Karadeniz, ve şehirleşmenin olduğu Marmara Bölgelerinde görülür.
3- Heyelan (toprak kayması): Taş, toprak ve kayaların eğimli arazilerde kayarak yer değiştirmesine heyelan denir. Heyelan en çok Karadeniz Bölgesi’nde görülür.
4- Çığ: Dağ’ın yüksek yerindeki büyük kar kütlelerinin koparak yuvarlanmasına çığ denir. Çığ en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.
5- Erozyon (toprak aşınması): Su ve rüzgarın etkisiyle toprağın aşınması ve taşınmasına erozyon denir. Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir.

Erozyonu Önlemek İçin Yapılacaklar:
1- Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı.
2- Eğimli arazilerde teraslandırma (seki) yapılmalı.
3- Tarlalar eğim doğrultusunda sürülmemeli.
4- Halkı eğitmeli ve bilinçlendirilmeli.
6- Yangın: Doğal ya da beşeri nedenlerden dolayı ormanların veya binaların yansımasına yangın denir. Yangın en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülür.

Doğal Ortam Ve Afetler:
Çevre Kirliliği: Canlıların sağlığını etkileyen, çevredeki maddelere zarar veren, niteliklerini bozan, yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışmasına çevre kirliliği denir.
Toprak Hava Ve Su Kirliliğinin Nedenleri:
1- Plastikler 2- Fabrika ve evlerden çıkan zehirli gazlar 3- Araba egzozlarından çıkan zehirli gazlar 4- Petrol atıkları 5- Kanalizasyon atıkları 6- Doğal afetler 7- Gübre ve zirai ilaçlar
Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler:
1- Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız.
2- Ağaçlar ekmeli, çiçek dikmeliyiz.
3- Cam, plastik. kağıt gibi atıkları ayrı ayrı torbalara koyarak geri dönüşümünü sağlamalıyız.
4- Fabrika bacalarına filtre takılmasının sağlamalıyız.
5- Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir