Etiket Arşivi

Anadolu Ne Haldeydi (8. Sınıfların Mutlaka Okuması Gereken Notlar)

Anadolu Ne Haldeydi (Kim Nerede Ne Kadardı) Özel Notlar 9 Eylül günü İzmir’de çekilmiş bir fotoğraf vardır. Bir Türk subayı, Hükümet Konağı önündeki Türk Bayrağını göndere çekmektedir. O subay, Libya’da esir olarak tutulduğu gemide, “İzmir’i mutlaka kurtaracağız ve İzmir’i ilk ben gireceğim diyen Şerafeddin Bey’dir. Yunan işgali boyunca, 141.874 yapı …

Devamını oku

1. Dünya Savaşının Sonuçları Ders Notu (word)

1. Dünya Savaşının Sonuçları Ders Notu (word) olarak indirmek için buraya tıklayın.          1.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI VE WİLSON İLKELERİ           1. DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİ 1917 yılında Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine İttifak Devletleri İtilaf Devletlerine karşı üstünlük kurmuşlardı. Ancak bu durum uzun sürmedi. Almanya’nın …

Devamını oku

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Ders Notları (word)

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Ders Notları (word) olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN YARARLI VE ZARARLI CEMİYETLER  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, Anadolu’nun işgale uğraması ve Osmanlı Hükümetinin işgallere duyarsız kalması sonucu Anadolu’da otorite boşluğu oluşması cemiyetlerin kurulmasına neden olmuştur. Bu cemiyetler kuruluş amaçlarına göre zararlı ve yararlı(milli) …

Devamını oku

Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali Ders Notları (word)

Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali Ders Notları (word) olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN PARİS BARIŞ KONFERANSI ve İZMİR’İN İŞGALİ  PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919) Toplanma amacı; I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerin durumlarını belirlemek ve bu devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını tespit etmektir. Konferansta; Wilson İlkeleri doğrultusunda ABD’nin …

Devamını oku

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Havza Genelgesi Ders Notları (word)

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Havza Genelgesi Ders Notları (word) olarak hindirmek için BURAYA TIKLAYIN  MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUNA ÇIKIŞI VE HAVZA GENELGESİ  MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUNA ÇIKIŞI Karadeniz bölgesinde Rum çetelerinin taşkınlıklarından dolayı asayiş bozulmuştu. İtilaf Devletleri Osmanlı Hükümetine baskı yaparak bu bölgedeki karışıklığın giderilmesini istediler. Osmanlı Hükümeti, İtilaf Devletlerinin Mondros …

Devamını oku

Amasya Genelgesi ve Önemi Ders Notları (word)

Amasya Genelgesi ve Önemi Ders Notlarını word halinde daha düzenli olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN AMASYA GENELGESİ MADDELERİ VE AÇIKLAMALARI (20-22 HAZİRAN 1919) > Havza’da çalışmalarını tamamlayan Mustafa Kemal Paşa, Amasya’ya geçti. Burada, daha önce hazırladığı genelgeyi Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Kazım Karabekir Paşa …

Devamını oku

Mondros Ateşkes Antlaşması Ders Notları (word)

Mondros Ateşkes Antlaşmasını word halinde daha düzenli olarak indirmek için BURAYA TIKLAYIN  MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918)  Ateşkes (Mütareke): Savaşan iki tarafın, yaralılarını, ölülerini kaldırmak ya da barış görüşmelerinde bulunmak üzere anlaşarak, çarpışmaları durdurmasıdır.  Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamaya zorlayan nedenler: Osmanlı Devletinin birçok cephede yenilmesi Bulgaristan’ın savaştan …

Devamını oku

8. Sınıf İnkılap Tarihi Son Genel Tekrar Ders Notları 2019 / 2020

8. Sınıf İnkılap Tarihi Son Genel Tekrar Ders Notları 2019 / 2020 Özeti (ders notunu) word belgesi olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ SELANİK  Selanik, Rumeli’de (Balkanlar) Ege denizi kıyısında yer alır. (Coğrafi konum)  Osmanlı-Avrupa ticaretinin önemli noktalarından biridir.(Ekonomik-Ticaret)  Kara, deniz ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.  Çoğunluğu Türk …

Devamını oku

Wilson İlkeleri (Kısa ve Öz)

WİLSON İLKELERİ: ABD Başkanı Wilson’un, I. Dünya Savaşı devam ederken, savaş sonunda kalıcı barışı sağlamak, sömürgeciliği sona erdirmek ve ABD’yi dünya siyasetinde ön plana çıkarmak amacıyla yayımladığı ilkelerdir. 1- Her millet kendi geleceğini kendisi belirleyecektir. (Bu madde özellikle sömürgeciliğe ve imparatorluklara karşıdır. ) 2- Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve …

Devamını oku