Wilson İlkeleri (Kısa ve Öz)

WİLSON İLKELERİ:

ABD Başkanı Wilson’un, I. Dünya Savaşı devam ederken, savaş sonunda kalıcı barışı sağlamak, sömürgeciliği sona erdirmek ve ABD’yi dünya siyasetinde ön plana çıkarmak amacıyla yayımladığı ilkelerdir.
1- Her millet kendi geleceğini kendisi belirleyecektir.

(Bu madde özellikle sömürgeciliğe ve imparatorluklara karşıdır. )

2- Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklardır.

(Bu madde sömürgeciliğin “manda ve himaye” şekline dönüşmesine neden olmuştur.)

3- Devletlerarasında gizli antlaşmalar yapılmayacak ve silahlanmaya son verilecektir.

(Kalıcı barış amaçlanmış ve gizli antlaşmalara tepki gösterilmiştir.)

4- Devletlerarası anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) adıyla bir örgüt kurulacaktır.

(Devletlerarası sorunları barışçı yollarla çözmek ve barışı korumak amaçlanmıştır.)
5- Osmanlı Devleti’ne Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemenlik hakkı tanınacaktır.

6- Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında yaşayan diğer uluslara da (azınlıklara) kendi geleceklerini belirleme hakkı verilecektir.

(Bu madde ile Osmanlı İmparatorluğu bağımsız devletlere bölünmek istenmiştir. Ermeniler, Rumlar ve Araplar devlet kurmak için hazırlıklara başlamışlardır.)

7- Boğazlar, bütün dünya ticaret gemilerine açık olacak ve bu durum tüm devletlerin garantisi altında olacaktır.