Etiket Arşivi

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları Hititler: Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başkenti‘‘Hattuşaş’’dır.Ülke krallar tarafından yönetilirdi. Krallara ‘‘Pankuş’’ adı verilen meclis yönetiminde yardımcı olurdu.‘‘Tavanna’’ adı verilen kraliçeler kraldan sonra en yetkili kişiydi.Halk hür, yarı hür ve kölelerden oluşurdu.Çok tanrılı dine inanırlardı. Bu nedenle Hititlere ‘‘Bin Tanrı İli’’Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaretle uğraşmışlardır.Tarım ürünlerini depolarda saklarlardı.,Bahar bayramı ve ‘‘Antahşum’’ bayramında kutlamalar yapar, kurban …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Lidyalılar)

Anadolu Uygarlıkları (Lidyalılar) > Menderes ve Gediz ırmakları arasında kurulmuşlardır. > Başkentleri Manisa yakınlarındaki Sard’dır. > Tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca geçim kaynakları olmuştur. > İlk Çağda Anadolu’nun en işlek ticaret yolu olan Kral Yolu’nu yapan Lidyalılar, bu yol ile doğu-batı kültürlerinin kaynaşmasını sağlamışlardır. Kral Yolu Sard’dan başlar Mezopotamya’da Sus’da …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (İyonlar)

Anadolu Uygarlıkları (İyonlar) > Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En önemli şehir devletleri Efes, Milet, Foça, Bodrum ve İzmir’dir. > Demokratik ve özgür düşünce ortamı olduğu için bilim ve felsefede gelişmişlerdir. > Önemli bilim adamları arasında; Herodot, Pisagor, Tales, Homeros ve Hipokrat yer almaktadır. > Deniz ticaretinde gelişmişlerdir. Akdeniz ve Karadeniz’de …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Frigler)

Anadolu Uygarlıkları (Frigler) > Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştur. > Başkentleri Gordion (Ankara Polatlı) dır. > Ülke krallıkla yönetilmiş, krallarına Midas unvanı verilmiştir > En önemli tanrıları Kibele adı verilen toprak ve bereket tanrıçasıydı. > En önemli geçim kaynağı tarımdı. Bu nedenle öküz öldüren ya da saban kırana ağır cezalar verilirdi. …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Urartular)

Anadolu Uygarlıkları (Urartular) > Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuştur. Başkenti Tuşpa (Van)dır. > Dinleri çok tanrılıdır. Ölümden sonra yaşamın devam ettiğini düşündükleri için mezarlarını oda şeklinde yapmışlar ve mezarlara günlük hayatta kullandığı eşyaları da koymuşlardır (Ahiret inancının olduğunu gösterir.) > Bulundukları bölgede maden çok olduğu için maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir > Urartular …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Hititler)

Anadolu Uygarlıkları (Hititler) =Başkentleri Hattuşaş’tır (Çorum-Boğazköy). =M.Ö. 1700’lerde Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuşlardır. =Devleti krallar yönetirdi. Pankuş adı verilen meclis ise krala yardımcı olmaktaydı. =Tavananna adlı kraliçelerde yönetimde etkiliydi. =Tanrıya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları Anal adını verdikleri yıllıklara =yazarak, tarafsız ve objektif tarih yazıcılığını …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri​ Ders Notları

Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri​ Ders Notları Hititler:A Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başkenti‘‘Hattuşaş’’dır. Ülke krallar tarafından yönetilirdi. Krallara ‘‘Pankuş’’ adı verilen meclis yönetiminde yardımcı olurdu. ‘‘Tavanna’’ adı verilen kraliçeler kraldan sonra en yetkili kişiydi. Halk hür, yarı hür ve kölelerden oluşurdu. Çok tanrılı dine inanırlardı. Bu nedenle Hititlere ‘‘Bin Tanrı İli’’ Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaretle uğraşmışlardır. …

Devamını oku

Frigler Hakkında Bilgiler (Madde Madde)

Frigler Hakkında Bilgiler (Madde Madde) 1-Hititlerin yıkılmasından sonra Orta Anadolu’da ve Batı Anadolu’da merkezleri Gordion olmak üzere kurulmuştur. 2-Kendilerine ait bir alfabeleri vardır. 3-Ticaret yolları üzerinde olmalarına rağmen tarımla uğraşmışlar ve tarımı korumak için ağır cezalar koymuşlardır. (Saban kırmak ve öküz öldürmek idamla cezalandırılırdı.) 4-Kuyumculuk ve kaya oymacılığında ilerlemişlerdir. 5-Devletin …

Devamını oku

Hititler Hakkında Bilgiler

Hititler Hakkında Bilgiler Anadolu’ya nereden geldikleri kesin bilinmemekle birlikte Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelip Hattiler ile birleşerek Hitit Uygarlığını kurdukları tahmin edilmektedir.(M.Ö. 2000) Kızılırmak yayında Hattuşaş (Boğazköy-Çorum) başkent olmak üzere devletlerini kurmuşlardır. (M.Ö. 1800) Devletin bilinen ilk kralı I.Hattuşil’dir(Labarna). Mısırlılar ile M.Ö. 1296’da başlayan Kadeş Savaşı M.Ö. 1280’de sona erdi. Hitit Kralı III.Hattuşili …

Devamını oku