Etiket Arşivi

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları Ders Notu

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları Ders Notu Özeti word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ Mezopotamya Uygarlıkları Tarihte, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya (iki ırmak arası) denir. (Bugünkü Irak ve Suriye toprakları arasında kalan bölge) Bu bölgede Sümerler, Babiller, Asurlar, Akadlar ve Elamlar kurulmuştur. SÜMERLER Mezopotamya uygarlığının kurucusu Sümerler’dir. Dünyanın …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Hititler)

Anadolu Uygarlıkları (Hititler) HİTİTLER Bugünkü Orta Anadolu’da Kızılırmak çevresinde kurulmuşlardır. Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy-Çorum)’tır. Pankuş adı verilen soylulardan oluşan bir meclisleri vardır. (toplumda sınıf ayrımı) Tavananna adı verilen kraliçe de yönetimde etkilidir. (kadına değer veriliyor) Dinleri çok tanrılıdır. O nedenle Hitit ülkesi “Bin Tanrı İli” olarak adlandırılmıştır. Tanrıya …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Frigler)

Anadolu Uygarlıkları (Frigler) FRİGLER  Sakarya nehri çevresinde Ankara-Eskişehir civarında kurulmuşlardır. Başkentleri Gordion (Polatlı)dur. Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir. Krallarına Midas adı verilirdi. En önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bu nedenle tarım ve hayvancılığa çok önem vermişler, saban kıranı ve öküz öldüreni ölüm cezası ile cezalandırmışlardır. (Geçim kaynakları hukuk kurallarını etkilemiştir) Kibele …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları Hititler: Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başkenti‘‘Hattuşaş’’dır.Ülke krallar tarafından yönetilirdi. Krallara ‘‘Pankuş’’ adı verilen meclis yönetiminde yardımcı olurdu.‘‘Tavanna’’ adı verilen kraliçeler kraldan sonra en yetkili kişiydi.Halk hür, yarı hür ve kölelerden oluşurdu.Çok tanrılı dine inanırlardı. Bu nedenle Hititlere ‘‘Bin Tanrı İli’’Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaretle uğraşmışlardır.Tarım ürünlerini depolarda saklarlardı.,Bahar bayramı ve ‘‘Antahşum’’ bayramında kutlamalar yapar, kurban …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Lidyalılar)

Anadolu Uygarlıkları (Lidyalılar) > Menderes ve Gediz ırmakları arasında kurulmuşlardır. > Başkentleri Manisa yakınlarındaki Sard’dır. > Tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca geçim kaynakları olmuştur. > İlk Çağda Anadolu’nun en işlek ticaret yolu olan Kral Yolu’nu yapan Lidyalılar, bu yol ile doğu-batı kültürlerinin kaynaşmasını sağlamışlardır. Kral Yolu Sard’dan başlar Mezopotamya’da Sus’da …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (İyonlar)

Anadolu Uygarlıkları (İyonlar) > Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En önemli şehir devletleri Efes, Milet, Foça, Bodrum ve İzmir’dir. > Demokratik ve özgür düşünce ortamı olduğu için bilim ve felsefede gelişmişlerdir. > Önemli bilim adamları arasında; Herodot, Pisagor, Tales, Homeros ve Hipokrat yer almaktadır. > Deniz ticaretinde gelişmişlerdir. Akdeniz ve Karadeniz’de …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Frigler)

Anadolu Uygarlıkları (Frigler) > Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştur. > Başkentleri Gordion (Ankara Polatlı) dır. > Ülke krallıkla yönetilmiş, krallarına Midas unvanı verilmiştir > En önemli tanrıları Kibele adı verilen toprak ve bereket tanrıçasıydı. > En önemli geçim kaynağı tarımdı. Bu nedenle öküz öldüren ya da saban kırana ağır cezalar verilirdi. …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Urartular)

Anadolu Uygarlıkları (Urartular) > Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuştur. Başkenti Tuşpa (Van)dır. > Dinleri çok tanrılıdır. Ölümden sonra yaşamın devam ettiğini düşündükleri için mezarlarını oda şeklinde yapmışlar ve mezarlara günlük hayatta kullandığı eşyaları da koymuşlardır (Ahiret inancının olduğunu gösterir.) > Bulundukları bölgede maden çok olduğu için maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir > Urartular …

Devamını oku

Anadolu Uygarlıkları (Hititler)

Anadolu Uygarlıkları (Hititler) =Başkentleri Hattuşaş’tır (Çorum-Boğazköy). =M.Ö. 1700’lerde Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuşlardır. =Devleti krallar yönetirdi. Pankuş adı verilen meclis ise krala yardımcı olmaktaydı. =Tavananna adlı kraliçelerde yönetimde etkiliydi. =Tanrıya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları Anal adını verdikleri yıllıklara =yazarak, tarafsız ve objektif tarih yazıcılığını …

Devamını oku