6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1,2,3.Üniteler Kısa Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1,2,3.Üniteler Kısa Ders Notları 2018/2019 EĞİTİM YILI 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1,2,3. ÜNİTELER KISA DERS NOTLARI 1.Ünite Sosyal rollerimiz zaman içerisinde de değişikliğe uğrayabilir. Örneğin bugün öğrenciyiz ancak öğrenim hayatımızı tamamlayıp doktorluk, öğretmenlik, marangozluk vs. gibi meslekler edindiğimiz zaman bizden beklenen rol, mesleğimizin gerektirdiği davranışlar olacak değişecektir. Her …

Devamını oku

Türkiye’de Görülen Konut Tipleri

Türkiye’de Görülen Konut Tipleri Dünya’nın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de konut tiplerini belirleyen temel etmen iklim koşullarıdır. Ayrıca jeolojik yapı, bitki örtüsü gibi doğa doğal koşullar da konut tiplerini belirlemektedir. Ülkemizde ekonomik ve kültürel gelişme, doğal çevrenin konut tipleri üzerindeki etkisini azaltmaktadır.  Kerpiç Evler : Kerpiç evlerde yapı malzemesi olarak …

Devamını oku

Manas Destanı Hakkında Bilgiler

Manas Destanı Hakkında Bilgiler Bu muhteşem Türk Destanının tamamı 400.000 mısradır. Bir Kırgız destanıdır. Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasında mücâdeleleri anlatır. Bununla beraber Manas Destanı’nın dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyılarında devlet kurmağa başladıkları sırada oluşmuş olduğunu ileri süren ilim adamları da vardır. Manas’ın, tarihte gerçekten var olduğunu gösterir izler görülememiş …

Devamını oku

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları Kısa Ders Notları

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları Kısa Ders Notları  ANADOLU UYGARLIKLARI Anadolu, Asya kıtasının batıya uzanan ek yarımadasıdır. Üç kıtanın ortasında bulunmaktadır Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:  * Coğrafi konumunun elverişliliğidir. * İklimin insanların yaşamasına elverişli olmasıdır. * Doğal …

Devamını oku

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi​

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi​ Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar. Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır. Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir. Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır. …

Devamını oku

Devletler ve Yönetim Biçimleri Ders Notları

Devletler ve Yönetim Biçimleri Ders Notları DEVLETLER VE YÖNETİM BİÇİMLERİ Eski Yunancada halk anlamına gelen demo, yönetim anlamına gelen krasi sözcüklerinin birleşmesi ile demokrasi sözcüğü ortaya çıkmıştır. Demokrasi İnsan haklarına saygıyı esas alan, bireylerin kendileri ile ilgili konularda kendi iradeleri ile karar verebildikleri yönetim şeklidir. Bireylerin ort ak yaşam alanlarında …

Devamını oku

Demokratik Hayat Nedir

Demokratik Hayat Nedir  Demokrasi : Halkın kendi egemenliğine dayalı yönetim şeklidir. Halk bu yetkisini seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır. Monarşi : Tek kişinin hakimiyetine dayanan devlet şeklidir. Yasama, yürütme ve yargı tek kişide toplanır. Bu kişi kral, padişah, prens vb. gibidir. Teokratik devlet : Din kurallarına göre kurulup idare edilen devletlerdir. …

Devamını oku

Köktürk Destanları

Köktürk Destanları KÖKTÜRK DESTANLARI BOZKURT DESTANI: Bu destanda, yok olma noktasına gelen Göktürk devletinin yeniden canlanmasında Bozkurt anne kurt olarak önemli rol oynamıştır. ERGENEKON DESTANI: Bu destanda savaşlarda yenilen Türkler yok olma noktasına gelmişlerdir. Düşmanlardan kaçan iki aile yol iz bilmeden Ergenekon’a kadar gelmişlerdir. Burada dört yüz yıl büyümüşlerdir. Daha …

Devamını oku

İslamiyetin Doğuşu ve Değişim Ders Notları

İslamiyetin Doğuşu ve Değişim Ders Notları İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE DEĞİŞİM Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Bu dönemde Mısır, Suriye, Anadolu ve Doğu Avrupa’da Doğu Roma(Bizans) İmparatorluğu, İran’da Sasani İmparatorluğu, Türklerin çoğunlukla yaşadığı Orta Asya’da Kök Türk Devleti bulunuyordu. Arap Yarımadası’nda ise birliği sağlayan güçlü bir devlet yoktu. İslamiyet’ten …

Devamını oku