Sosyal Bilgiler 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 2023-2024

Sosyal Bilgiler 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 2023-2024

Toplantıyı 02/01/2024 tarihli en güncel genelgeye uygun olarak hazırladım.

Toplantı gündem maddelerini aşağıda veriyorum.

Toplantının tutanağının word halini linke aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Dosya kapağını da hazırladım.

Umarım işinize yarar.

GÜNDEM MADDELERİ

 • Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 • Eğitim ve öğretimin planlanması,
 • Zümre ve alanlar arası iş birliği,
 • Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,
 • Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
 • (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavların ve beceri sınavlarının uygulanmasına ve sınav analizlerinin yapılmasına yönelik planlamalar ile konu ve kazanım eksikliğini giderecek çalışmalar,
 • (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İş sağlığı ve güvenliği,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması, eylem planlarının hazırlanması, izleme ve değerlendirmenin yapılması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğrencinin merkeze alınarak onların bedensel, ruhsal, zihinsel ve ahlaki bütünlüğünü sağlayıcı şekilde planlamanın yapılması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alacak şekilde öğrenme öğretme süreçlerinin planlanması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Disiplinler arası yaklaşım ile birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında okul içi veya okul dışında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Zümrelerin eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların planlanarak okul yönetimine bildirilmesi, m
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi, okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ders planları hazırlanırken, öğretim programlarının genel amaçları, dersin özel amaçları ile öğrenme, hedefleri/kazanımları dikkate alınarak yapılması,
 • (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.
 • Dilek ve temenniler.

BURAYA TIKLA İNDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir