Köroğlu Kimdir (Kısaca Hayatı)

Köroğlu Kimdir (Kısaca Hayatı)

  1. yüzyıl halk şairleri içinde özgürlüğün ve kavganın simgesi haline gelen Köroğlu edebiyat meraklıları tarafından sıkça araştırılan halk ozanları arasında yer almaktadır. Köroğlu hakkında yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Köroğlu tarihi kaynaklarda Osmanlı döneminde yaşamış sözün ve sazın ustası, kötülüğün düşmanı, yiğitliğin ve mertliğin simgesi olarak yer almaktadır.

Köroğlu şair kimliği ile bilinse de aynı zamanda eski bir savaşçı ve babasının intikamını almak üzere dağlara çıkan bir Celali eşkıyasıdır. Eşkıya olmasına rağmen haksızlığın ve zulmün her zaman karşısında olmuştur.

 Köroğlu Kimdir, Nerelidir?

Köroğlu 1574 – 1595 yılları arasında hükümdarlık yapan sultan III. Murat döneminde, Bolu’da yaşamış, Yeniçeri ocağında yetişmiş bir ordu şairidir. Köroğlu adı kullanılarak yazılmış Köroğlu Destanı da bulunmaktadır. Köroğlu şair kimliğinin yanında eski bir asker, dağa çıkan bir eşkıya olma özellikleri ile de dikkat çekmektedir. İran savaşlarında III. Murat ile savaşa katıldığı bilinmektedir.

Köroğlu hakkında yapılan pek çok araştırma olmasına rağmen tam olarak nereli olduğu bilinmemektedir. Köroğlu’nun gerçek adı Ruşen Ali’dir. Babası ise Bolu Bey’inin seyisliğini yapan Yusuf’tur.

 Köroğlu Destanı ve Köroğlu’nun Hayatı 

Köroğlu destanı Anadolu Türkleri için kahramanlığın ve yiğitliğin destanıdır. Destana göre; Bolu beyi seyisliğini yapan Köroğlu’nun babası Yusuf’u bir gün cins bir at almaya yollar. Fakat Yusuf’un getirdiği atı beğenmez ve gözlerine mil çektirerek Yusuf’u kör eder. Sonrasında Yusuf oğlunu ve atı alarak şehri terk eder.

Köroğlu babasını gözlerinin açılması için köpüklerinin sihirli olduğuna inanılan Aras Irmağı’na götürür. Burada köpüklü suyu babası yerine kendi içer. Bu sihirli köpükler sayesinde sonsuz hayat, şairlik ve yiğitlik özelliklerine sahip olur ve babasının intikamını almak için dağlara çıkar. Girdiği her savaşı kazanarak Köroğlu ismini alır.

 Köroğlu’nun Eserleri

Köroğlu 16. yüzyılın önemli halk ozanlarından biri olarak gösterilmektedir. Eserleri çoğunlukla güzelleme ve koçaklama türlerindedir. Konu olarak genellikle halkın o dönemdeki sorunlarını işlemiştir. Bu nedenle de halk tarafından çok sevilmiştir.

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ’NE

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Düşman geldi bölük bölük dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Köroğlu düşer mi hele şanından
Çoğunu ayırır er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır

Köroğlu’nun en ünlü eserleri

  • Han Oğlum Ayvaz
  • Benden Selam Karşıdan Gelen Piyade
  • Yol Verin Dumanlı Dağlar
  • Selam Olsun Bolu Beyine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir