Okul Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 2022 / 2023

2022-2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

…………… ORTAOKULU

OKUL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI  

Toplantı No: 1

Toplantı Tarihi: 07/09/2022

Toplantı Saati: 10.00

Toplantı Yeri: Okul toplantı salonu

2022-2023 Eğitim öğretim yılı Kazım Karabekir Ortaokulu 1. dönem Okul Zümre Başkanları toplantısı 07/09/2022 tarihinde saat 10.00’ da okul toplantı salonunda yapılmış, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüş ve yazılı kararlar alınmıştır. 

TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama.

2- Okul zümre başkanı seçimi.

3- Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması.

4- Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması.

5- Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması.

6- Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.

7- Dilek ve Temenniler.

8- Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- 2022-2023 Eğitim öğretim yılı Kazım Karabekir Ortaokulu 1. dönem Okul Zümre Başkanları toplantısı 07/09/2022 tarihinde saat 10.00’ da okul toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda bütün zümre başkanlarının hazır olduğu görüldü.

2- Yapılan oylama sonucunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni SOSYALCİ, okul zümre başkanı olarak seçilmiştir.

3- Yıllık, ünite ve günlük planların, 2022/2023 eğitim – öğretim yılı çalışma takvimine göre belirlenen iş günü esas alınarak okul zümreleri ile birlikte yapılacağı belirtti. Bununla birlikte gezi, gözlem, deney ve inceleme çalışmalarının da ünitelendirilmiş yıllık planlarda belirlendiği şekilde yapılmasına karar verildi.

SOSYALCİ2; sosyal etkinliklere öğrencilerin etkin şekilde ve istekli katılımlarının, öğrencilerin sorumluluk bilincini arttırdığını belirtti. Sosyal etkinliklere ve özellikle yarışmalara katılımın artırılması kararlaştırıldı.

Zümre ve alanlar arası bilgi paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

4- Zümre başkanı SOSYALCİ; eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik olarak başarıyı artırıcı tedbirlerin hatırlanmasını ve zümrede mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı.

SOSYALCİ3; öğretmenler, okul, anne ve babaların öğrencilere yaklaşımı onların eğitim başarılarını destekleyici olmalı dedi. Ayrıca tavır ve davranışlarda ortak bir tutum geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim ve öğretimde niteliğin ve öğrenci başarısının yükseltilmesi için bütün branş öğretmenlerinin uyumlu bir şekilde hareket etmesi kararlaştırıldı.

SOSYALCİ5; okul, veli ve öğretmen ilişkilerinin daha iyi organize edilmesi gerektiğini, başarının paylaşımında nasıl bir benimseme varsa başarısızlığın paylaşımındaki benimsemenin de sorunun çözümü yönünde olması ve herkesin başarıdan da başarısızlıktan da kendisine bir pay çıkarması gerektiğini belirtti.

SOSYALCİ4; çalışma programları oluşturularak evde ve okulda zamanın iyi kontrol edilmesi gerektiğini,  zaman kontrol edilince hayatın da kontrole gireceğini belirtti.

SOSYALCİ6; başarı konusunda veli, öğretmen, öğrenci ve okulun ortak hedefler oluşturması, bu hedeflere ulaşmada araç-gereçlerin iyi seçilmesi ve hedef basamaklarında nerede olunduğunun belli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

SOSYALCİ7; okulda ve evde düzenli çalışma ortamlarının hazırlanması, özellikle evdeki çalışma ortamının hazırlanmasında velilerin bilgilendirilmesi ve televizyon, bilgisayar vb. gibi araçların doğru kullanımının sağlanması gerektiği üzerinde durdu.

SOSYALCİ8; ‘‘Derslerin işlenmesi esnasında öğrencilerin etkin katılımı sağlanmalı, öğrenci rahatça soru sorabilmeli ve görüşlerini açıklayabilmeli’’ dedi.

SOSYALCİ6; kitap okuma alışkanlığı mutlaka kazandırılması gerektiğini belirtti.

Dönüşümlü olarak her hafta bir ders saatinin kitap okuma saati olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

5- Programda yer alan ortak hedeflerin zümrelerce tespit edilip bu hedeflere ne kadar ulaşılıp ulaşılmadığının dönem içerisinde konuşulması ve hedeflere ulaşılmasında bir aksaklık görülürse okul yönetimi, öğretmen ve veli işbirliği ile bu sorunların ortadan kaldırılması için ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.

6- SOSYALCİ; öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve öğrenme güçlüğü çekilen konularla ilgili olarak BEP gerektiren öğrencilere RAM’ın önermiş olduğu BEP göz önünde bulundurularak hazırlanan BEP planı doğrultusunda eğitim öğretim yapılması gerektiğini belirtti.

BEP gerektiren öğrencilerin aileleri ile sürekli temas kurulması ve RAM’ın önerdiği şekilde hazırlanan BEP planı doğrultusunda yapılacak çalışmaların tüm sınıflarda aynı doğrultuda devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

7- İkinci dönemin veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir dönem olması dilekleri belirtildi.

8- Toplantı verimli bir dönem olması temennisiyle sonlandırıldı.

ALINAN KARARLAR

  1. Yıllık, ünite ve günlük planların okul zümreleri ile birlikte yapılması kararlaştırıldı. (MADDE – 3)
  2. Gezi, gözlem, deney ve inceleme çalışmalarının ünitelendirilmiş yıllık planlarda belirlendiği şekilde

yapılmasına karar verildi. (MADDE – 3)

  1. Sosyal etkinliklere ve yarışmalara katılımın artırılması kararlaştırıldı. (MADDE – 3)
  2. Zümre ve alanlar arası bilgi paylaşımıyla öğrenci başarısının artırılması için çalışmalar yapılması

kararlaştırıldı. (MADDE – 3)

  1. Eğitim ve öğretimde niteliğin ve öğrenci başarısının yükseltilmesi için bütün branş öğretmenlerinin

uyumlu bir şekilde hareket etmesi kararlaştırıldı. (MADDE – 4)

  1. Dönüşümlü olarak her hafta bir ders saatinin kitap okuma saati olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. (MADDE – 4)
  2. Programda yer alan ortak hedeflerin zümrelerce tespit edilmesi ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının dönem

içerisinde konuşulması ve hedeflere ulaşılmasında bir aksaklık görülürse okul yönetimi, öğretmen ve veli işbirliği ile bu

sorunların ortadan kaldırılması için ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı. (MADDE – 5)

  1. BEP gerektiren öğrencilerin aileleri ile sürekli temas kurulması ve RAM’ın önerdiği şekilde hazırlanan BEP planına

göre yapılacak çalışmaların tüm sınıflarda aynı doğrultuda devam ettirilmesi kararlaştırıldı. (MADDE – 6)

SOSYALCİ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

UYGUNDUR

07/09/2022

…………….

Okul Müdürü

 

Toplantı tutanağını word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir