Millî (Yararlı) Cemiyetler Amaçları ve Faaliyetleri Özet

Millî (Yararlı) Cemiyetler Amaçları ve Faaliyetleri Özet

CEMİYETİN ADI KURULUŞ TARİHİ KURULUŞ AMACI VE FAALİYETLERİ
Millî Kongre Cemiyeti 29 Kasım 1918 Millî Mücadele’nin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan cemiyet, silahlı direnişi yöntem olarak benimsememiştir.
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 1 Aralık 1918 İzmir’in işgalini önlemek, İzmir ve Batı Anadolu’nun Yunanlara verilmesine engel olmak amacıyla kurulmuştur.
Trakya Paşaeli Cemiyeti 2 Aralık 1918 Trakya bölgesinin Yunanlara verilmesini önle-meye çalışmıştır. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur.
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 4 Aralık 1918 Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesine engel olmak amacıyla kurulmuştur. Cemiyet, Erzurum Kongresi’nin toplanmasında etkili olmuş-tur. Bölgeden Türk göçünü önlemeye çalışmıştır.
Kilikyalılar Cemiyeti 21 Aralık 1918 Çukurova Bölgesi’ndeki Fransız işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti 12 Şubat 1919 Trabzon ve çevresinde Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Rumlara karşı, bölgeyi savunmak amacıyla kurulmuştur.
Reddi İlhak Cemiyeti 14 Mayıs 1919 İzmir’in Yunanlara verilmesini ve buranın ilhakını önlemek amacıyla kurulmuştur.
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 5 Kasım 1919 Sivas’ta kurulmuştur. Ülke geneline yayılmış-tır. Amacı vatansever Türk kadınlarını harekete geçirerek Millî Mücadele’ye destek sağlamaktır.

Millî cemiyetlerin özellikleri şunlardır:

  • Bulundukları yöreleri savunmak amacıyla kurulmuşlardır.
  • Bağımsızlık ve Türk vatanseverliği duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmış bölgesel nitelikli cemiyetlerdir.
  • Genellikle basın yayın yoluyla mücadele etmişlerdir.
  • Azınlık cemiyetlerinin zararlı faaliyetlerine ve işgalci güçlere karşı mücadele etmişlerdir.
  • Bir merkezden yönetilmemeleri etkili çalışma yapmalarını engellemiştir.

• Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir