Sanayi İnkılabı Kısa Özet

Sanayi İnkılabı

• Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler
ve dokuma fabrikalar kurdular.
• Böylece Sanayi inkılabı doğdu. Küçük atölyelerin yerini büyük fabrikalar, insan gücünün yerini makine
gücü aldı.
• Makineler sayesinde üretim hızla arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı.
• Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemi ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelerde pazarladılar.
• Böylece sömürgecilik doğdu ve kısa surede gelişti. Sömürge yarışında başı çeken İngiltere geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu.
• İngiltere’yi diğer Avrupalı devletler takip etti. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yan~1 ham mad de ve pazar rekabetini de artırdı.
• Artan bu rekabet zamanla Birinci Dünya Savaşı’na zemin hazırladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir