Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı (Özet)

Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı

Aydınlanma Çağı

17.ve 18. Yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme ‘Aydınlanma Çağı’ adı verilmiştir.

Aydınlanma Çağı’nda;

 1. Aklın üstünlüğü,
 2. Bilimsel araştırmalar,
 3. Doğayı inceleme,
 4. Deney ve gözlemlere yer verilmiştir.

Aydınlanma Çağı Aydınları;

 1. Mozart, müzik alanında çalışmalar yapmıştır.
 2. Galileo, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ortaya koymuştur.
 3. Dekart; analitik geometri alanında çalışmalar yapmıştır.
 4. Harwey, tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Sanayi İnkılabı

 1. Rönesans ile başlayan bilimsel gelişmelerin sermaye ile birleşmesi sonucunda, insan ve hayvan gücüne dayanan imalattan buhar ve makine gücüne dayanan imalata geçilmesidir.
 2. Sanayi İnkılabı, İngiltere’de başlamış ve sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
 3. İngiltere’de 1733’te uçan mekik icat edilmiş ve dokuma makinelerinin hızı arttırılmıştır.1785’te su gücüyle çalışan mekanik dokuma tezgahı icat edilerek dokuma sanayisi hızlanmıştır.
 4. Sanayi İnkılabı, Avrupa’nın sosyal yapısını da değiştirerek köyden kente göçü hızlandırmıştır.
 5. İşçi sayısının artmasıyla işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.Bu sınıfın haklarının savunulması için sendikalar ortaya çıkmıştır.
 6. Üretim teknolojisinin gelişmesi ile ulaşım etkilenmiş, dAAemir ve çelikten yapılan gemiler ve trenlerle ulaşım kolaylaşmıştır.Böylece ticari faaliyetler artmıştır.
 7. Fabrikalar, Sanayi İnkılabı’nı gerçekleştiren ülkelerde zenginlik kaynağı olmuş ve seri üretime geçilmiştir.Üretime geçen ülkelerde hammadde ve pazar arayışları ortaya çıkmış, böylece sömürgecilik anlayışı doğmuştur.

NOT:Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılabı’ndan ekonomik olarak olumsuz etkilenmiş ve toprakları hammadde ve açık pazar arayan ülkelerin sömürgesi haline gelmiştir.