Laiklikle İlgili İnkılaplar Nelerdir

Laiklikle İlgili İnkılaplar Nelerdir

Saltanatın kaldırılması
Halifeliğin kaldırılması
Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
1928 yılında “Devletin dini İslam’dır.” ilkesinin anayasadan çıkarılması
1937’de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
Medreselerin kapatılması
Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
Kılık kıyafet İnkılabı
Türk Medeni Kanunu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir