Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2020 / 2021

2020 / 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI 

Adı – Soyadı: ……………………………………………………………………….. Sınıf – Nu:…………………

 1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 10X2= 20 Puan
 2. (..…) Birey toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutmayı Sosyal Bilgiler dersinde öğrenir.
 1. (..…) Yaşadığımız bir olay sadece bizi değil, çevremizde bulunan diğer insanları da

etkileyebilir.

 1. (..…) Çocukların okula gitme ve oyun oynama hakkı kısıtlanabilir.
 2. (..…) Haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da vardır.
 1. (..…) Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız.
 2. (..…) Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı hareket etmeliyiz.
 3. (..…) Çocuk hakları tüm çocuklar için gereklidir.
 4. (..…) Olayların sadece bir nedeni ve bir sonucu vardır.
 5. (..…) Lidyalılar parayı icat ederek insanlık tarihine katkı sağlamışlardır.
 6. (..…) Fibula denilen çengelli iğneyi İyonlar bulmuştur.
 1. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun

olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz. 10X2= 20 Puan

Urartular, Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, sorumluluk, grup, aile, Sosyal Bilgiler, sağlık, on sekiz, UNICEF, planlı

 1. ……………………… dersi ilgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
 2. Toplumun en temel birimi …………………. .
 3. Bireyler ortak bir amaç için bir araya gelerek …………………. oluştururlar.
 4. ………………………….. bireyin kendi davranışlarını ve bunların sonuçlarını üstlenmesidir.
 5. ………………………….. dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek

amacıyla kurulmuştur.

 1. Her birey ………………………….. yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
 2. Her çocuğun ………………………….. hizmetinden yararlanma hakkı vardır.
 3. …………………… çalışmak bireyi başarıya ulaştıran unsurlardan biridir.
 4. Hititler’in başkenti……………………………………………..tır.
 5. 10. …………………………….. Van Gölü ve çevresinde kurulan Anadolu Uygarlıklarından biridir.

 Aşağıdaki tabloda verilen durumların hak mı yoksa sorumluluk mu olduğunu x işareti ile işaretleyiniz. 10X1= 10 Puan 

Durum Hak Görev – Sorumluluk
1. Okul eşyalarını korumak, onlara zarar vermemek.    
2. Hastanede tedavi olmak    
3. Planlı ve düzenli çalışmak    
4. Düşüncelerini özgürce ifade etmek    
5. Okul çantasını akşamdan hazırlamak    
6. Beslenme ihtiyacını karşılamak    
7. Okulda eğitim görmek    
8. Başkalarının hakkına saygı duymak    
9. Barınma ihtiyacını karşılamak    
10. Oyun oynarken kurallara uymak    
 1. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 5X10= 50 Puan

 Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlaline örnektir?

A) Çocuğun sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması

B) Çocuğun 14 yaşına gelince çalışmak için eğitimini bırakması

C) Çocukların oyun oynaması için mahallede park yapılması

D) Çocuğun bakımı için devlet tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım yapılması

 1. Birey, toplum içinde farklı rollere sahiptir.

Üstlendiği her rolde sorumlulukları da değişebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bireyin okuldaki

sorumluluklarından biri değildir?

A) Sınıfını temiz tutmak

B) Derslerini dikkatlice dinlemek

C) Odasını toplamak

D) Okul eşyalarını korumak

 1. “Ben, Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, dedem ve kardeşimle beraber yaşıyorum.”

Melek yukarıdaki bilgileri vermiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melek’in üstlendiği rollerden biri değildir?

A) Abla       B) Öğrenci C) Sınıf başkanlığı      D) Torun

 1. Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

A) Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak

B) Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak

C) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak

D) İnsan vücudunun çalışma sistemini öğretmek

 1. Hititlerde devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir meclis bulunmaktaydı.

Bu meclise ne ad verilirdi?

 A) Kurultay B) Divan C) Pankuş D) TBMM

 1. Olayların birden fazla nedeninin ve sonucunun olması ve insanların bu olaylardan

farklı şekillerde etkilenmesine olayların çok boyutluluğu denir.

 1. Trafik kazası   II. Grip salgını

III. Kar yağışı             IV. Elektriklerin kesilmesi

Buna göre yukarıda verilen durumlardan

hangileri çok boyutlu bir olay olarak değerlendirilir?

A) I, II, III ve IV B) II, III ve IV

C) I, II ve III D) I, III ve IV

 1. Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere……………….denir.

Notalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.

A) Tarihi Mekan     B) Tarihi Olay

C) Tarihi Eser D) Doğal Varlık

 1: Çatalhöyük Antik Kenti, Konya ilinde yer alan tarihî bir mekândır..

2: Malabadi Köprüsü, Diyarbakır ilinde yer alan tarihî bir eserdir.

3: Manyas Kuş Cenneti doğal varlıktır.

Yukarıdaki cümleleri doğru ve yanlış olacak şekilde eşleştiriniz.

1               2                  3

A) D Y                  Y

B) Y Y                  D

C) D D                  D

D) D Y                  D

 Mezopotamya’nın kuzeyinde kurulan bir

uygarlıktır. Başkenti Ninova’dır. Krallıkla yönetilirlerdi.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asurlar     B) Babiller          C)Hititler               D) Sümerler

 1. Ege’nin kıyı kesimleri eski çağlarda ………….. olarak bilinirdi. Bu uygarlığın belli bir başkenti yoktur. Şehir devletleri hâlinde yaşamışlardır.

Bu şehir devletlerine polis adı verilirdi. En ünlü şehir devletleri İzmir, Efes, Foça ve Milet’tir. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurarak deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık  aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İyonlar B) Urartular C) Lidyalılar D) Frigler

Not: Süreniz 40 dakikadır.

Başarılar Dilerim…

………………..

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

TIKLA İNDİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir