8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Ünitesi Özeti

5. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK BÜTÜN KONU ÖZETİ ​

A)TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI
M.Kemal in bazı toplum ve devlet yönetimindeki düşüncelerinin oluşmasında gençlik yıllarında Osmanlı devletinde ve dünyada yaşanan olaylar etkili olmuştur.M Kemal in bu birikimleri tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmasında etkili olmuştur.
M.Kemal in toplumsal , ekonomik , kültürel ve siyasi alanlardaki düşünce ve uygulamaları Atatürkçülüğü oluşturmaktadır.Yani Atatürkçü düşünce sistemini oluşturmaktadır.
Türk Milli Mücadelesi bağımsızlık mücadelesi veren uluslara da örnek olduğundan evrensel bir nitelik taşır.
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri
-Siyasi ekonomik kültürel adli askeri vb. tüm alanlarda tam bağımsızlığı hedefler
-Milli egemenliğe dayalı güçlü bir devleti öngörür
-Aklın ve bilimin önderliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefler
-Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini hedefler
-Türk milletinin İhtiyaçlarından doğmuştur
-Aklı ve bilimi temel almıştır
-Atatürk ilkeleri ve inkılaplarıyla bir bütündür

B)ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR ve FİKİRLER
Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında
-doğup büyüdüğü ortam
-yaşadığı olaylar
-Okuduğu kitaplar
-Okuldaki öğretmenleri
-Türk düşünürler (Namık kemal,Ziya gökalp,Tevfik fikret)
-Avrupalı Düşünürler (Volter,Jan JAk Russo)
-Osmanlı devletinin karşılaştığı sorunlar etkili olmuştur
Fransız İhtilali
1789 yılında Fransada meydana gelen özgürlük eşitlik adalet ve milliyetçilik düşüncelerini tüm dünyaya yayan olaydır.Atatürk ün yeni kurulan devleti milliyetçilik ilkesine göre kurmasında etkili olmuştur.
Osmanlı Devletinin Avrupa’nın Gerisinde Kalması
17. ve 18 yy.’larda Osmanlı Avrupa’dan geride kaldığını fark etmiş ve yaptığı ıslahatlarla bunu ortadan kaldırmak istemiştir. Atatürk de bu dönemde Osmanlı devletini düştüğü durumdan kurtarmak için farklı görüşlerde bulunmuş bu sorunlar üzerine kafa yormuştur.
Osmanlı Topraklarının Hızla Daralması
Osmanlı devletinin toprakları son dönemlerde iyice daralmıştı bunun için farklı çözüm yolları üzerinde durulmuştur.
Türkçülük Akımı
Osmanlı devletini bulunduğu durumdan kurtarmak için milliyetçilik akımı , Türkçülük akımı nı Atatürk benimsemiştir.

Anadolu’nun İşgal Edilmesi

C) ATATÜRK İLKELERİ
Atatürkçü düşünce sistemi altı temel ilkeye dayanmaktadır.İnkılaplar bu ilkeler doğrultusunda yapılmıştır.
Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri:
-Kaynağı türk milletinin kültürüdür
-Milli egemenlik ve bağımsızlığa dayanır
-Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur
-Evrensel ve barışçıdır
-Akılcı ve bilimseldir
-Atatürk ilkeleri birbirini tamamlar

1) CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ
Cumhuriyet demek egemenliğin halkın elinde olması demektir.
Cumhuriyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplar şunlardır:
-TBMM’nin açılması
-Saltanatın kaldırılması
-Cumhuriyetin ilan edilmesi
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

2) MİLLİYETÇİLİK İLKESİ
Atatürk e göre millet birlikte yaşayan ve milletini sahip çıkan kişilerdir.Milliyetçilik milletini sevmek ve onu yüceltmektir.Atatürk e göre kendini Türk hisseden herkes Türktür
Milliyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplar
-TBMM’nin açılması
-Türk tarih kurumunun ve Türk Dil Kurumunun açılması
-Kapitülasyonların kaldırılması
-Kabotaj Kanunun çıkarılması

HALKÇILIK İLKESİ
Halk nedir?: Halk aynı ülkede yaşayan o ülkeyi vatanı kabul eden insan topluluğuna denir.Halkçılık ise halkın yararına olan onlar arasındaki adaleti eşitliği sağlayan tüm çalışmalardır.
Halkçılık doğrultusunda yapılan inkılaplar:
-Türk Medeni Kanunu
-Aşar vergisinin kaldırılması
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
-Ünvan ve lakapların yasaklanması

DEVLETÇİLİK İLKESİ
Devletçilik cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmıştır halkın yapacağı ekonomik yatırımları devletin yapmasıdır.
Devletçilik doğrultusunda yapılan inkılaplar
-Fabrikaların kurulması,demir yollarının yapılması
-Bankaların kurulması
-Etibank ve Maden tarama enstitüsünün kurulması

LAİKLİK İLKESİ
Laiklik demek din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Aynı zamanda herkesin din ve vicdan hürriyetinin olmasıdır
Laiklik doğrultusunda yapılan İnkılaplar
-Saltanatın kaldırılması
-Halifeliğin kaldırılması
-Tevhidi Tedrisad kanunu
-Kılık kıyafet düzenlemesi
-Tekke ve zaviyelerin kapatılması
-Medeni kanunun kabul edilmesi

İNKILAPÇILIK İLKESİ
inkılapçılık demek çağın gerisinde kalmamak için yapılan her şeydir. İnkılapçılık ilkesi bu sebeple tüm Atatürk ilkelerini kapsamaktadır ve diğer ilkelerin kendini yenilemesini sağlar.

D) MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
Milli Güç : Bir ulusun kullanabileceği tüm maddi ve manevi kaynaklarına Milli güç denir
1) Siyasi güç
Devletin yönetim gücünün halka dayanıyor olmasıdır.
2) Ekonomik güç
Tüm üretim ve tüketim faaliyetlerini kapsayan devlet gücüdür.Atatürk ekonomik bağımsızlık olmadan asla tam bağımsızlığın sağlanamayacağını belirtmiştir bunun için tüm ekonomik ayrıcalıklar (Kapitülasyonlar) kaldırılmıştır.
3)Askeri güç
Türk ordusunun iç güvenlikte ve dış politikada güçlü olmasını ifade eder
4) Sosyokültürel güç
Bir ülkenin eğitim ve kültürel alandaki gücüne sosyokültürel güç denir

E) MAZLUM MİLLETLER ve CUMHURİYET BİZE EMANET
Dünyada ki tüm milletlerin Bağımsız olması gerektiğini belirtmiştir Atatürk örnek olarak da Kurtuluş Savaşını örnek göstermiştir
Atatürk gençliğe hitabeyle Türkiye Cumhuriyetini Türk gençliğine emanet etmiştir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir