8. Sınıf İnkılap Tarihi BEP 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKDERSİ
1. DÖNEM 2. BEP YAZILI SINAVI

Adı –Soyadı: ……………………………………………

 1. Aşağıdakilerden hanisi Mustafa Kemal ile ilişkili değildir?
  A)Zübeyde Hanım B) Ali Rıza Bey C) Selanik      D) Girit adası
 1. Mustafa Kemal’in okuduğu okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Kuleli Askeri Lisesi B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

  C)Manastır Askeri İdadisi D) İstanbul Harp Akademisi
 1. Mustafa Kemal hangi cephede kazandığı başarı ile büyük üne kavuşmuştur?
  A) Kanal B) Suriye    C)  Çanakkale    D) Galiçya 
 1. Bütün Müslümanları bir arada toplamayı amaçlayan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Osmanlıcılık B) İslamcılık
 3. C) Türkçülük D) Milliyetçilik
 1. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarını aşağıdaki şehirlerden hangisinde geçirmiştir?
 2. A) Dimetoka B) İstanbul C) Selânik     D) Sofya
 1. Osmanlı Devleti neden I. Dünya Savaşına katılmıştır?
  A) Topraklarını korumak için

  B) Demokrasiyi getirmek için
  C) Ekonomik kalkınma için
  D) Rusya ile birlikte hareket etmek için
 1. İtilaf Devletlerinin İstanbul’u alıp Osmanlı Devletini ele geçirmek için açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)ÇanakkaleB)  MakedonyaC) Irak D) Kafkas

 1. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilen yerlerimizden biri değildir?

  A) MaraşB)İzmir C)Antep D) Yozgat   

 1. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı aşağıdaki illerin hangisinde başlatmıştır?

A) Samsun B) İstanbul  C)  Antep    D) Konya 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin milli mücadele dönemi çalışmalarından biri değildir?

A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

NOT: Her soru 10 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar.