7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ve 2. Ünite Deneme Sınavı

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER BİRİNCİ VE İKİNCİ ÜNİTE DENEME SINAVI

7. sınıf öğrencisi olan Gülsüm arkadaşlarıyla iletişimde bazen sorunlar yaşamaktadır. Gülsüm’ün iletişim kurarken tercih ettiği davranışlar maddeler hâlinde aşağıda verilmiştir.

Gülsüm’ün olumlu iletişim kurabilmesi için hangi davranışlarını değiştirmesi gerekir?

Empati kurma II. Lakap takma

III. Öğüt verme        IV. Göz teması kurma

Emir cümlesi kurma

A) II-III-IV B) II-III-V C) I-II-V    D) I-II-III 

“Yıllarca insanların sevinçlerine ve üzüntülerine tanık oldum. O günleri özlemle hatırlıyorum. Son yıllarda bayram tebriği gönderen bile kalmadı. Artık insanlar telefonlarla yazılı, sözlü ve görüntülü olarak istedikleri zaman iletişime geçmektedirler. Sevinçlerine ve üzüntülerine bu şekilde paylaşmaktadırlar.”

Bu cümleler bir posta dağıtıcısına aittir. Posta dağıtıcısının konuşmasında aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?

A) Sosyal medyanın sosyal değişimde etkili olması.

B) Mektubun çağ dışı bir iletişim aracı olması.

C) Sosyal medyada iletişimin hızlı olması.

D) Bayramlarda cep telefonundan mesaj gönderilmesi.

3. “Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,

Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.”

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin dizelerini doğrulamaktadır?

A) Söz söyleyenin, kılıç kuşananındır.

B) Söz gümüşse sükût altındır.

C) Söz ağızdan bir kere çıkar.

D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

“Çok çaresizdik. Genel ağ olmasa ne yapardık biz?”

Bu sözü söyleyen bir anne aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşı karşıya kalmış olabilir?

A) Evladına sosyal medya aracılığıyla kan bulmuştur.

B) Sokaktaki yavru kedilere sahip bulmuştur.

C) İkinci el ürünlerini genel ağda satmaktadır.

D) Genel ağı bilgi edinme amacıyla kullanmaktadır.

“Bireysel ve toplumsal ilişkilerimde olumlu iletişim kuruyorum.” diyen kişinin tercihi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Alay etmek B) Ben dilini kullanmak

C) Dikkatle dinlemek D) Gülümsemek

Sağlıklı iletişimin temel öğeleri vardır. Bunlardan herhangi birinin olmadığı bir iletişimde hatalar ve eksiklikler olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde iletişimin temel öğeleri gerçekleşmiş sayılmaz?

A) Öğretmenin ‘‘Sosyal Bilgiler dersini seviyor musunuz?’’ sorusuna öğrencilerin cevap vermesi

B) ‘‘Günaydın!’’ diyerek sınıfa giren öğretmene, öğrencilerin ‘‘Günaydın!’’ diyerek cevap vermesi

C) Annemin ‘‘Dersine çalıştın mı?’’ sorusuna cevap vermemem

D) Sınıf arkadaşım ile tanışmak için el uzattığımda bana elini uzatması 

Bir anne çocuğuna aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa çocuğunun özgüvenini zedelemeden sadece kendi duygularını ortaya koyarak konuşmuş olabilir?

A) Başarılı olmak için çabalamıyorsun.

B) Düzenli ders çalıştığına şahit olmadım.

C) Sınavdan düşük not alacağın için endişeleniyorum.

D) Bu sene de başarısız olursan ailemizin utanç kaynağı olacaksın.

Sinema oyuncusu Mehmet Bey, gazetede kendi ve ailesiyle ilgili asılsız haberleri görünce hemen avukatlarına başvurarak haberin düzeltilmesini ister. Haberi yapan basın kuruluşu bunun üzerine bir düzeltme yazısı yayımlar.

Yukarıdaki metne göre Mehmet Bey ile ilgili haberin düzeltilmesine ne ad verilir?

A) Kamuoyu  B) Özgürlük

C) Sansür  D) Tekzip

Aşağıdakilerden hangisi medyanın bireyler arasındaki iletişime olumsuz etkilerinden biridir?

A) Aile içi iletişimde kopukluk yaşanır.

B) Boş zamanlarımızda eğlence ortamı sunar.

C) Bilgiye kısa zamanda ve kolayca ulaşmamızı sağlar.

D) Ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylardan haberdar olmamızı sağlar.

Okuldan eve dönerken arkadaşı Mithat ile karşılaşan Hatice, gülümseyerek “iyi günler” demiş ve arkadaşına nereye gittiğini sormuştur. Mithat’ın verdiği cevapları dinlemeden, ona hoşça kal bile demeden yoluna devam etmiştir.

Siz Hatice’nin yerinde olsaydınız olumlu iletişim kurarken nasıl davranırdınız?

A) Arkadaşımın verdiği cevabı dikkatle dinler ve ondan ayrılırken vedalaşırdım.

B) Hiç selam vermeden yoluma devam ederdim.

C) Arkadaşımın söylediklerine önem vermezdim.

D) Arkadaşıma sürekli kendimden bahsederdim.

İnsanın karşısındakini dikkatli dinlemesi ve anlamaya çalışması etkili iletişim kurmanın şartlarından biridir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki konuşmalardan hangisi doğru bir iletişim biçimi değildir?

A) Annem ne zaman bana bir şeyler anlatsa onu heyecanla dinlerim.

B) Karşımdaki konuşurken gözlerine bakar, söylediklerini anlamaya çalışırım.

C) Sürekli konuşmak isterim, herkesin de beni dinlemesini beklerim.

D) Katıldığım konferanslarda konuşmacının söyledikleriyle ilgili not alırım.

 Kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitliliğinin artması birçok alanda hayatımızı etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir?

A) Haberlere kolayca ulaşabilme imkânı sunmuştur.

B) Bireylerin iletişim kurma biçimini değiştirmemiştir.

C) Bilgi sahibi olmayı kolaylaştırmıştır.

D) Bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuştur.

13. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”

Yukarıdaki atasözünde iletişim ile ilgili olarak anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir?

A) Kullandığımız dil ve konuşma tarzımız karşımızdakini etkilememizi sağlar.

B) İletişim sadece konuşularak yapılır.

C) Sadece açık sözlü olanlar iletişim kurabilir.

D) Etkili iletişim kurmanın yolu beden dilini iyi kullanmaktan geçer.

Akşam ailesiyle televizyon izleyen Eren, izlediği programda olumsuz örnek oluşturabilecek bazı sahnelerin olduğunu görmüş ve bu durumdan rahatsız olmuştur.

Eren bu durumun düzeltilmesi için ne yapmalıdır?

A) RTÜK’e başvurarak denetlenmesini istemelidir.

B) Tekzip yazısı yayınlanmasını istemelidir.

C) Sansür uygulanmasını istemelidir.

D) Kamuoyu oluşturarak tepkisini dile getirmelidir.

I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması

Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi

III. Posta Teşkilatının kurulması

Gazete ve dergilerin basılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlar arasında yer almaz?

A) I B) II C) III        D) IV

“Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.’’

Bu ifadelerde Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?

A) Dürüstlük  B) Misafirperverlik

C) Saygı  D) Temizlik

Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından hangisi insan hakları ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi

B) Üretimde artış yaşanması

C) İnsanların köle olarak çalıştırılması

D) Şehir nüfusunun artması

Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin,

Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.

Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Rönesans hareketlerini yakından takip etmek

B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak

C) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak

D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak

Aşağıdakilerden hangisinin iskân siyasetinin amaçlarından değildir?

A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak

B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak

C) Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak

D) Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek

Orhan Gazi

– Bursa, İznik ve İzmit’i aldı.

– İlk Osmanlı medresesini açtı.

– Yaya ve Müsellem adıyla Osmanlı Devlet’inin ilk düzenli ordusunu kurdu.

Yukarıdaki Orhan Gazi Dönemi ile ilgili bilgilerde hangi alanda yapılan faaliyetlere değinilmemiştir?

A) Askerî B) Eğitim C) Siyasi    D) Ticari

Osmanlı Devleti sınırları içinde Türklerin yanı sıra Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Sırplar yaşamaktaydı. Herkes özgürce kendi inancının gereklerini yerine getirebiliyordu. Bu ortam Osmanlı topraklarında kültürel zenginliğin oluşmasını sağladı.

Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nde Askerî Yapı

B) Osmanlı Devleti’nde Millet Yapısı

C) Osmanlı Devleti’nde Gaza Anlayışı

D) Osmanlı Devleti’nde İstimâlet Politikası

İpek ve Baharat yollarının önemli bir bölümü Osmanlı Devleti’nin eline geçince Avrupa, ticaretini tekrar canlandırmak için yeni yollar keşfetmek zorundaydı ayrıca Avrupa’da mutfaklarda ve eczacılıkta kullanılan baharat, Venediklilerin elindeydi. Baharata aracı ile ulaşmak oldukça pahalıydı. Bu yüzden baharata ulaşacak başka yollar bulmak gerekiyordu. Bu durumlar coğrafi keşiflerin başlamasına sebep oldu.

Yukarıdaki paragrafta coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olan hangi etkenden bahsedilmiştir?

A) Ekonomik  B) Kültürel

C) Siyasi D) Teknik

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin fetih sonrası izlediği politikalardan biri değildir?

A) Halktan vergi alınmaması

B) Nüfusun azalmaması için göçün yasaklanması

C) Herkese din özgürlüğü tanınması

D) Kanun önünde herkese eşit davranılması 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri değildir?

A) Osmanlı ekonomisinde yaşanan sıkıntıların artmasına neden oldu.

B) Osmanlı tüccarların Avrupalı tüccarlarla rekabet gücü kalmadı.

C) Osmanlı topraklarını üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi.

D) İngiltere’de büyük bir sömürge imparatorluğu kuruldu.

II. Mahmud Dönemi’nde bazı yenilikler yapılmıştır. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi devlet yönetiminin daha sistemli hale getirilmesi amacıyla yapılmıştır?

A) Bakanlıkların(Nazırlık) kurulması

B) ”Takvim-i Vekayi” adında ilk resmi gazetenin çıkarılması

C) Matbaanın kurulması

D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

Bilgi: Sorular birçok kaynaktan derlenmiştir.

Cevap Anahtarı:

1 B 9 A 17 C 25 A
2 A 10 A 18 D 26
3 D 11 C 19 D 27
4 D 12 B 20 D 28
5 A 13 A 21 D 29
6 C 14 A 22 A 30
7 C 15 B 23 A 31
8 D 16 B 24 D 32

Bu deneme sınavını daha düzenli ve word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ