Fransız İhtilali ve Avrupa

Fransız İhtilali ve Avrupa

Fransız İhtilali’nin Nedenleri

  1. Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı ile özgür düşünce fikrinin yayılması,
  2. Burjuva sınıfının söz sahibi olması,
  3. Kilisenin gücünü yitirmesi,
  4. Toplumdaki gelir adaletsizliği,
  5. Toplumu etkileyen aydınların çalışmaları.

NOT:Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiştir.Milliyetçilik akımından sonra Osmanlı ülkesindeki azınlık isyanları artmıştır.Osmanlı Devleti azınlık isyanları önlemek amacıyala Tanzimat ve Islahat Fermanlarını yayınlamıştır.

Fransa Kralı 16. Lui’nin ekonomik durumu düzeltmek amacıyla topladığı parlamentoda halk temsilcileri ile soylular, din adamları arasında çıkan anlaşmazlık üzerine kral meclisi kapatarak birçok kişiyi tutuklamıştır.

Halk,Basmil Hapishanesi’ni basarak tutukluları serbest bıraktırmış, isyanın bütün ülkeye yayılmasıyla oluşturulan kurucu meclis, soylu ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırarak, İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’ni yayınlamıştır.

Fransız İhtilali sonucunda, eşitlik, adalet, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, kanun üstünlüğü gibi kavramlar tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır.